Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Hjärta-kärl

Ytterligare stöd för nya blodförtunnande

Publicerad: 19 oktober 2017, 09:18

Färre blödningar med en trombocythämmare och dabigatran än med två och warfarin enligt studie.

Foto: Thinkstock

Patienter med förmaksflimmer som genomgått kranskärlsingrepp drabbades av färre blödningar med en trombocythämmare och noak än med kombinantionen warfarin och två trombocythämmare. Det visar en studie i New England Journal of Medicine.


Ämnen i artikeln:

HjärtinfarktStroke

I dag finns fyra direktverkande orala antikoagulantia, så kallade noak, på svenska marknaden. Sedan 2011 har de i allt högre utsträckning ersatt trotjänaren warfarin för strokeprevention hos patienter med förmaksflimmer.

I en internationell studie har forskare nu tittat på patienter med förmaksflimmer som också genomgått ballongvidgning eller stentinläggning. Syftet med studien var att jämföra blödningsrisken hos patienter som behandlas med en trombocythämmare i kombination med noak-preparatet dabigatran med dem som fick två trombocythämmare plus warfarin.

– Vi såg en kraftigt minskad risk för allvarliga blödningar hos dem som fick en trombocythämmare och dabigatran jämfört med den andra gruppen, säger Jonas Oldgren, chef för Uppsala clinical research center och överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och medförfattare till studien.

Patienter med förmaksflimmer som dessutom har genomgått kranskärlsingrepp behandlas i dag med både blodförtunnande och trombocythämmare. Ofta består behandlingen av en kombination av två trombocythämmare. Den här trippelbehandlingen ökar risken för allvarliga blödningar.
– Resultaten från studien är betryggande och i linje med resultat från tidigare sudier där man har undersökt rivaroxaban, en annan noak, plus en trombocythämmare, säger Jonas Oldgren.

Totalt ingick 2 725 män och kvinnor från 41 länder i studien. Patienterna slumpades till att få antingen dabigatran 110 mg, eller 150 mg, två gånger dagligen plus en av trombocythämmarna klopidogrel eller tikagrelor. En grupp fick trippelterapi med warfarin plus acetylsalicylsyra och klopidogrel eller tikagrelor.

Patienterna följdes upp i medel under 14 månader och det primära effektmåttet var allvarlig blödning eller mindre blödning som krävde åtgärd på sjukhus. Detta inträffade under studietiden för 15,4 procent av dem som fick den lägre dosen dabigatran och 20,2 procent av de som fick den högre dosen. Motsvarande siffror i jämförande warfaringrupper var 26,9 och 25,7 procent.

Som sekundärt effektmått tittade forskarna även på om dabigatran plus en trombocythämmare var lika effektivt som behandling med två trombocythämmare, när det kommer till att förebygga risken att dö i förtid eller drabbas av stroke.
– Det fanns en oro för att det skulle medföra en ökad risk för hjärtinfarkt eller stenttrombos när vi tog bort en trombocythämmare, men vi såg ingen skillnad mellan grupperna. Men det behövs större studier med fler patienter för att kunna säga något säkert om effekten, säger Jonas Oldgren.

De fyra noak som finns på svenska marknaden är Pradaxa (dabigatran), Xarelto (rivaroxaban), Eliquis (apixaban) och Lixiana (edoxaban).

Jonas Oldgren menar att de nya blodförtunnande läkemedlen är här för att stanna.
– Introduktionen av dem var ganska långsam i Sverige, mycket för att vi har en oslagbart bra warfarinbehandling. Men nu börjar vi få data för alla fyra godkända preparaten som visar att de även i Sverige är lika effektiva som warfarin som strokeskydd och är dessutom säkrare med minskad risk för blödning och död.

Han är just nu med i planeringen av en ny studie där ett nyutvecklat riskmått med bland annat biomarkörer ska användas för att kunna rekommendera den bästa behandlingen på individnivå som minskar risken för stroke och död utan att öka risken för blödning.
– Det blir en stor svensk studie och den första i sitt slag. Förhoppningen är att vi kan starta efter årsskiftet.

Studien har finansierats av Boehringer-Ingelheim.

Läs studien:
Christopher P. Cannon med flera. Dual Antithrombotic Therapy with Dabigatran after PCI in Atrial Fibrillation. New England Journal of Medicine, publicerad online 27 augusti 2017. Doi:10.1056/NEJMoa1708454

Relaterat material

ESC - Dyr blodförtunnare inte bättre än billig

ESC - Antikoagulantia kan ta plats vid stabil hjärt-kärlsjukdom

Nya läkemedel brädar gammal trotjänare

Ämnen i artikeln:

HjärtinfarktStroke

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev