Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

9 000 svenskar ska lämna särskilda blodprov

Publicerad: 25 juni 2007, 13:49

Nu kartläggs hur immunt svenska folket är mot en rad smittsamma sjukdomar. 9 000 personer ska lämna blodprov som ska ge besked om hur samhället bäst ska skydda befolkningen från smittor.


Var tionde år gör Smittskyddsinstitutet, SMI, omfattande tester för att följa upp immunitetsläget i befolkningen. Framför allt vill myndigheten följa immuniteten mot de sjukdomar som omfattas av det allmänna vaccinationsprogrammet. Den senaste undersökningen gjordes 1997.
De tester som nu ska tas omfattar ett tvärsnitt av befolkningen, från noll till hundra år.
Svaren ska ge besked om hur länge olika vaccin är verksamma och om det behövs göras några förändringar i hur ofta olika vaccin ska ges.
– Det kan behövas påfyllning och extravaccinationer mot vissa barnsjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och som vi i dag inte exponeras för så ofta, säger Rigmor Thorstensson, docent i immunologi och avdelningschef på virologen vid SMI.

De barnvacciner som i dag erbjuds alla barn inom barnhälsovård och skola ger skydd mot polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling, påssjuka, röda hund samt infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ B, HIB.
Immunitetstestet som nu görs ska i första hand testa immuniteten mot polio och HIB. Testen mot polio är ett krav från WHO:s sida för att ha kontroll över skyddet mot sjukdomen. Vaccination mot HIB infördes i det allmänna vaccinationsprogrammet 1993. Sjukdomen kan bland annat orsaka olika infektioner i de övre luftvägarna och ge upphov till luftrörskatarr, lunginflammation och hjärnhinneinflammation.
Den undersökning som nu görs blir den första stora långsiktiga studie som visar hur immuniteten mot HIB har påverkats av vaccinationsprogrammet.
De 9 000 personer som ska delta i studien får brev hemsänt till sig med en förfrågan. De får sedan lämna ett blodprov på en mottagning som ligger bra till för dem själva.
– De flesta är positiva till att delta men bland yngre och barnfamiljer är det svårt att få tid att gå ifrån för att lämna provet. Men i september, oktober hopps vi att vi har studien klar, säger Eva Netterlid, projektledare på Smittskyddsinstitutet.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev