Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag25.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Infektion

ASA efter bypass minskade dödlighet med två tredjedelar

Publicerad: 24 Oktober 2002, 08:42

När acetylsalicylsyra, ASA, gavs till patienter inom 48 timmar efter en bypassoperation minskade dödligheten under sjukhusvistelsen med 68 procent, jämfört med om ASA inte gavs de två första dygnen efter ingreppet. Samtliga organsystem gynnades och förekomst av blödningar och behov av ny operation minskade efter tidig ASA-behandling.


Acetylsalicylsyra före bypassoperation av hjärtats kranskärl är kraftigt kontraindicerat. Tidigare studier har visat ökad risk för blödningar, ökat behov av blodtransfusion och flerdubblat behov av ny operation.  Samtidigt finns lika entydiga belägg för att långsiktig behandling med ASA efter bypassoperation motverkar att graften sätts igen av nya aterosklerotiska plack. Men hittills har effekten av att sätta in ASA direkt efter operationen varit kontroversiell.  För att studera effekten av tidig ASA-behandling gjordes en studie av 5 065 patienter på 70 sjukhus i 17 länder. Studien leddes av Dennis Mangano, Ischemia Research and Education Foundation, San Francisco, USA. Studien påbörjades i november 1996 och avslutades i juni 2000.  Enda skillnad i behandling var att ASA gavs under de första 48 timmarna efter ingreppet eller inte. Det innebar exempelvis att många patienter som inte fick ASA de två första dygnen fick det senare under sjukhusvistelsen. I analysen räknades dödsfall under de första 48 timmarna bort (2 av 3001 i ASA-gruppen, 41 av de 2064 övriga). Patienterna följdes till dess sjukhusvistelsen avslutades.  Under sjukhusvistelsen avled 1,3 procent av patienterna i ASA-gruppen som överlevde de två första dygnen efter operationen. Motsvarande andel för de som inte fick tidig ASA var 4,0 procent. Den relativa risken var 68 procent lägre för ASA-gruppen.  Risken för hjärtinfarkt minskade med 48 procent, risken för stroke minskade med 50 procent, risken för njursvikt minskade med 74 procent, risken för allvarlig magsjukdom på grund av ischemi minskade med 62 procent.  Oftast leder ASA till ökad risk för blödningar, men i den aktuella studien sågs det motsatta. Risken för gastrointestinala blödningar och andra blödningar halverades. Dessutom minskade behovet av ny operation på grund av blödning med 63 procent. Förekomsten av infektioner minskade med 36 procent.  Den genomsnittliga sjukhusvistelsen var något kortare för gruppen som fick ASA tidigt, 9,5 dagar jämfört med 11,5 för övriga.  I en medicinsk kommentar skriver Eric J Topol, Cleveland, Ohio, att "bättre överlevnad, färre större fall av multiorgansvikt och färre blödningar - är detta för bra för att vara sant?" Fynden i studien tyder på en systemisk effekt av ASA än enbart att blodplättarnas ihopklibbning motverkas. Snarare handlar det om substansens antiinflammatoriska effekt.  Nästa steg är att utvärdera vilken dos som är den optimala - i studien användes ett så brett intervall som 80-650 mg per dag. Dessutom vet vi inte hur snabbt efter operationen behandling med ASA bör påbörjas. Kanske är det så tidigt som inom en timme efter ingreppet, men vi vet inte idag, skriver Topol.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev