fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Även tidig behandling kan vara kostnadseffektiv

Publicerad: 24 november 2015, 13:00

Foto: Thinkstock

Trots att de nya hepatit C-läkemedlen är dyra kan det ändå vara kostnadseffektivt att behandla personer redan vid de första tecknen på fibros i USA, enligt en amerikansk studie.

Ämnen i artikeln:

HepatitLäkemedel

De nya läkemedel som nått marknaden de senaste åren är mycket effektiva i att behandla kronisk hepatit C-infektion. Men på grund av höga läkemedelspriser får främst personer som är svårare sjuka behandling.

Tidigare studier har undersökt om behandlingarna är kostnadseffektiva. Men i den nya studien, som är publicerad i Jama Internal Medicine, har forskare genom en simulering undersökt kostnaden för att behandla personer med hepatit C av genotyp 1 i varje stadium för sig jämfört med kostnaden att vänta till de sista stadierna av sjukdomen, vilket oftast görs i dag.

Forskarna anser att det är kostnadseffektivt att behandla redan vid de första tecknen på leverskada, stadium ett, trots de höga läkemedelspriserna. Enligt forskarna beror det på att patienten slipper vård på grund av följdsjukdomar av hepatit C och att personen sannolikt ändå kommer att behandlas senare.

Enligt forskarnas beräkningar skulle det kosta 19 833 dollar, 165 000 kronor, per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår, qaly, att behandla i fibrosstadium två i stället för att vänta till stadium tre. Att behandla i stadium ett i stället för två skulle kosta 81 165 dollar, cirka 708 000 kronor, per vunnet qaly.

Men även om forskarna anser att behandlingen är kostnadseffektiv innebär läkemedelspriserna att om hälften av alla med hepatit C i USA skulle behandlas oavsett sjukdomsstadium under de kommande fem åren skulle den totala läkemedelskostnaden uppgå till 53 miljarder dollar, cirka 460 miljarder kronor. Det är mer än 13 procent av hela USA:s totala kostnader för receptläkemedel, en ökning från dagens tre procent av de totala kostnaderna.

Några begränsningar med studien är att forskarna inte tagit med i beräkningarna att det finns de som inte blir helt friska av behandlingen, att det finns de som behöver längre behandling och att det finns de som åter smittas av hepatit C.

Vid hepatit C kan inflammation i levern leda till levercirros, skrumplever. Inflammationen delas in i fem stadier, från noll till fyra. Vid fibrosstadium noll finns det ingen inflammation i levern. Fibrosstadium fyra innebär skrumplever.

När de nya hepatit C-läkemedlen introducerades i Sverige beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, först om subvention endast för de svårast sjuka patienterna, fibrosstadium tre och fyra. I somras utökades subventionen till att även gälla personer med hepatit C i fibrosstadium två då bland annat avtal mellan landstingen och företagen lett till lägre priser.

I USA betalar försäkringsbolagen främst för behandlingen hos personer som har sjukdomen i stadium tre och fyra. Läkemedelspriserna är högre i USA än i Sverige.

Läs mer i abstract:

Harinder Chahal med flera. Cost-effectiveness of Early Treatment of Hepatitis C Virus Genotype 1 by Stage of Liver Fibrosis in a US Treatment-Naive Population. Jama Internal Medicine, publicerad online 23 november 2015. Doi: 10.1001/jamainternmed.2015.6011

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev