Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Bakterier utbytte resistensgener i avlopp på sjukhus

Publicerad: 22 september 2014, 08:00

Ett stort mikrobiologiskt detektivarbete på ett sjukhus i USA visar att smittvägar av resistenta bakterier inte alltid är så enkla som man kan tro. Forskarna avslöjar också att vissa bakterier kan utbyta resistensgener ett avlopp på sjukhuset.


– Vi såg flera fall där patienter bar på resistenta bakterier där allting pekade på att patienterna fått smittan på sjukhuset. Men med detaljerad DNA-sekvensering visade det sig att de fått bakterierna från annat håll, säger Karen Frank, en av forskarna bakom studien som publiceras i tidskriften Science Translational Medicine.

Tillsammans med sina kollegor gjorde hon en stor kartläggning av spridningen av resistenta bakterier vid National Institutes of Health Clinical Center i Bethesda, Maryland – USA:s största sjukhus inriktat på klinisk forskning.

Bakgrunden är ett utbrott av bakterien Klebsiella pneumoniae som år 2011 dödade sex intensivvårdade patienter på sjukhuset. Med hjälp av DNA-sekvensering kunde forskarna senare exakt kartlägga hur den antibiotikaresistenta bakterien spridit sig från patient till patient, se länk här intill.

Efter att utbrottet slutade i december 2011, så har sjukhuset fortsatt att övervaka spridningen av klebsiella och andra tarmbakterier. Det är dessa resultat som nu redovisas.

Sammanlagt tog forskarna prover från över 1 000 patienter och över 400 odlingar från sjukhusmiljön under 2012 och 2013. De hittade då bland annat tio patienter som under vistelsen på sjukhuset tycktes ha blivit bärare av bakterier resistenta mot antibiotika av typen karbapenemer.

Till förstone verkade det som om dessa bakterier kunde kopplas till det tidigare utbrottet. Men med hjälp av en mer detaljerad DNA-sekvensering, så kallad ”long read sequencing”, konstaterar forskarna att detta bara var fallet för en patient.

Övriga nio patienter hade sannolikt varit smittade redan innan de togs in på sjukhuset men möjligen haft bakterierna i så små mängder i tarmen att dessa inte gav utslag i ett rutintest vid inskrivning på sjukhuset.

En anledning till att forskarna kunde göra den här åtskillnaden var att bakterierna skiljde sig i innehåll av plasmider. Detta är ringformade DNA-molekyler som inte sällan bär på gener för antibiotikaresistens och som kan överföras mellan olika bakterier, så kallad horisontell genöverföring.

Totalt sekvenserades 63 plasmider från de olika proverna, vilket gav forskarna en unik bild över plasmidförekomsten bland bakterier på ett sjukhus. De konstaterar dock att antalet fall av horisontell genöverföring var förvånande få.

Ett fall stack dock ut. Karen Frank och hennes kollegor uppdagade nämligen att plasmider med gener för karbapenemresistens sannolikt överförts mellan tre olika bakterietyper i ett avlopp till ett handfat på sjukhuset.

Handfatet fanns i ett rum där en patient med resistenta bakterier hade vårdats. Men forskarna understryker att de inte funnit bevis för att bakterier överförts från avloppet till några patienter. Snarare verkar det vara tvärtom i det här fallet.

Icke desto mindre ser Karen Frank och hennes kollegor fyndet som en utmaning för infektionskontrollen på sjukhus.

Enligt forskarna visar fynden i studien också att enstaka odlingar på patienter vid ankomst till sjukhuset inte behöver vara tillräckligt för att spåra spridning av resistenta bakterier. I stället bör patienterna följas upp kontinuerligt.

– Vi visar att flera negativa odlingar kan göras på samma patient innan det visar sig att patienten bär på bakterier med antibiotikaresistens, säger Karen Frank.

Läs abstract till studien:

Sean Conlan med flera. Single-molecule sequencing to track plasmid diversity of hospital-associated carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. Science Translational Medicine 2014; 6: 254ra126. DOI: 10.1126/scitranslmed.3009845

Relaterat material

Ny DNA-metod kartlade resistent smitta

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev