torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Brist på sjuksköterskor kopplas till förhöjd dödsrisk

Publicerad: 5 december 2018, 07:28

Antalet sjuksköterskor kan påverka om patienterna överlever sjukhusvistelsen, enligt en brittisk studie.

Foto: Getty Images

Antalet sjuksköterskor på en avdelning tycks påverka hur det går för patienterna. Att ersätta dem med icke-legitimerad personal räcker inte, enligt en brittisk studie.


PH


I Storbritannien, precis som i Sverige, råder brist på sjuksköterskor. För att undersöka om den här bristen påverkar hur det går för patienterna har brittiska forskare studerat utfallet vid 30-talet avdelningar på ett sjukhus.

Resultaten, som publiceras i tidskriften BMJ Quality & Safety, pekar på att det är så. När det inte finns tillräckligt med legitimerade sjuksköterskor så tycktes risken för att patienterna dör under vårdtiden öka.

För en patient som låg inne när ett lägre antal sjuksköterskor var i tjänst än vad som var standard för just den avdelningen, tycktes risken att avlida öka med 3 procent för varje dag bemanningsbristen höll i sig.

Att ersätta sjuksköterskorna med icke-legitimerad personal, i Storbritannien så kallade nursing assistants, gjorde inte saken bättre. Däremot kopplades vårdtillfällen med för få nursing assistants också till en ökad risk för patienten att dö under sjukhusvistelsen.

Resultaten var desamma när forskarna tittade på den ökade risken att dö inom 30 dagar efter sjukhusvistelsen.

I studien har forskarna samlat in data om bemanningen på avledningarna mellan 2012 och 2015. De samlade också in data för hur många patienter som avled under vårdtiden, vilket var det primära effektmåttet.

För varje avdelning utgick forskarna från hur många sjuksköterskor som det planerats för. Den förväntade dödligheten för patienterna beräknades enligt en särskild modell som tar hänsyn till bland annat diagnos och samsjuklighet.

Bemanningsgraden mättes som timmar per patient per dag. Snittet för alla avdelningar var 4,75 timmar per patient per dag för sjuksköterskor och 3 timmar för nursing assistans.

Analysen visade att under sina fem första dagar på en avdelning exponerades patienterna i snitt för två dagar med för få sjuksköterskor. När sjuksköterskorna hade hand om 25 procent fler patienter än vad de borde, ökade risken att patienterna avled med fem procent.

Forskarna påpekar att eftersom det är en observationsstudie går det inte att säga att bristen på sjuksköterskor ligger bakom den ökade risken att dö under, eller efter sjukhusvistelsen, men att resultaten ligger i linje med vad annan forskning visat om att låg bemanning kan påverka patientsäkerheten.

Läs mer i abstract

Peter Griffiths med flera. Nurse staffing, nursing assistants and hospital mortality: retrospecitive longitudinal cohort study. BMJ Quality & Safety, pubilcerad online 4 december 2018. DOI: 10.1136/bmjqs-2018-008043

Relaterat material

Hög arbetsbörda kopplas till sämre vård

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev