Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

”Det allra viktigaste är att det blir lite verkstad”

Publicerad: 28 januari 2015, 07:55

Folkhälsomyndigheten ger nu ut en vägledning för ökad hälsa och minskad smittspridning hos personer som injicerar droger.


– Jag tror bara det faktum att man inser att det här är personer som har väldigt svårt att komma i kontakt med vanlig hälso- och sjukvård kommer att innebära mycket, säger generaldirektör Johan Carlson.

Vägledningen Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger som myndigheten publicerar i dag, onsdag, är ett led i den nationella strategin mot smittsamma sjukdomar.

I vägledningen finns sex områden där Folkhälsomyndigheten utifrån relevant forskning lyfter fram både sakliga och strategiska råd till bland annat sjukvården, se faktaruta.

Det framgår också att antalet intravenösa missbrukare i Sverige skattas till cirka 8 000.

– Man bedömer att det inte är fullt så många som man har tyckt tidigare och det är naturligtvis goda nyheter, säger Johan Carlson men tillägger att det alltid är svårt att göra skattningar av den här typen.

I vägledningen finns även en sammanställning av vad man kallar viktiga livshändelser hos en exempelperson som injicerar droger. Medianåldern för drogdebut är 14–15 år och för injektionsdebut 18–19 år. Vid 20–21 års ålder beräknas cirka 50 procent vara positiva för hepatit C. Den lagstadgade minimiåldern för deltagande i ett sprutbytesprogram är 20 år.

– Problemet är att det tar ännu längre tid innan personerna kommer in. Det är väldigt angeläget att man tidigt får kontakt med de här personerna, ju tidigare desto bättre. Om åldersgränsen ska justeras är en senare fråga, säger Johan Carlson och poängterar att det saknas sprutbytesverksamhet på många håll i landet.

Han förklarar att Folkhälsomyndigheten också vill att landstingen, vården och smittskyddet tar sig förbi diskussionerna om vad som är bra och dåligt och i stället sätter sig ner och gör en riktig planering för hur de ska kunna hantera problemet.

– Det är därför vi ger ut den här vägledningen. Det allra viktigaste är att det blir lite verkstad.

Råd på sex områden

■ Förberedande behovsanalys.
■ Lämplig lågtröskelverksamhet.
■ Aktiviteter utifrån målgruppens behov.
■ Bemötande och personals kompetens.
■ Aktörers samverkan.
■ Uppföljning av lågtröskelverksamheter och aktiviteter.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev