Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Färre blodtransfusioner var lika bra

Publicerad: 1 oktober 2014, 12:10

Mängden blod som ges till patienter med septisk chock, eller svår blodförgiftning, kan halveras utan att patientsäkerheten hotas, enligt en ny nordisk studie i tidskriften New England Journal of Medicine.


– Den här patientgruppen står för en betydande andel av blodtransfusionerna inom intensivvården. Resultaten visar att vi bättre kan hushålla med det donerade blodet och ge det till patienter där det gör större nytta, säger professor Jan Wernerman, som är en av forskarna bakom studien.

Han och hans kollegor följde upp nästan tusen patienter med septisk chock som behandlats inom intensivvården vid 32 sjukhus i Norden. Samtligas blodvärde hade sjunkit till 90 g/L, som är det normala tröskelvärdet för att få blodtransfusion. Hälften randomiserades dock till en mer avvaktande strategi och fick först blod vid ett värde på 70 g/L.

– Anledningen till att de här patienterna behöver blod är att vi ger dem så mycket vätsketransfusioner att blodet späs ut. Men det har varit osäkert vilket tröskelsvärde som är lämpligast, säger Jan Wernerman, som till vardags är överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Slutsatsen är att det inte spelade någon roll vilket gränsvärde som användes. Överlevnaden vid 90 dagar, runt 45 procent i bägge grupper, skiljde sig inte åt, liksom inte förekomsten av flera andra viktiga sjukdomshändelser som forskarna analyserade.

Däremot hade som väntat betydligt mindre blod givits till patienterna i grupper med lågt tröskelvärde. Totalt handlade det om hälften så många enheter. Vidare så behövde 36 procent av patienterna i lågtröskelgruppen aldrig blod.

– Resultatet stödjer tidigare forskning på det här området. Alla sjukhus i Sverige borde nu gå över till den mer avvaktande strategin när det gäller att ge blod till den här patientgruppen. Det kan dock finnas enstaka patienter där man bör vara mer frikostig, säger Jan Wernerman.

Studien presenteras på den pågående intensivvårdskongressen ESICM i Barcelona. Bakom studien står forskare i Scandinavian Critical Care Trials Group.

Läs abstract till studien:

Lars Holst med flera. Lower versus Higher Hemoglobin Threshold for Transfusion in Septic Shock. New England Journal of Medicine, publicerad online den 1 oktober 2014. DOI: 0.1056/NEJMoa1406617

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev