Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Fler barn med otit blev utläkta om de fick antibiotika

Publicerad: 12 januari 2011, 22:00

Nyttan med antibiotikabehandling vid akut öroninflammation hos de minsta barnen kan vara större än vad man tidigare trott, enligt två nya studier.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Flera studier har visat att antibiotika av barn med öroninflammation, akut mediaotit, endast marginellt påskyndar tillfrisknandet.

Men två nya studier som publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine pekar nu på att sådan behandling kan ha bättre effekt än vad forskning tidigare visat.

I den ena studien lottade finländska forskare 319 barn i åldern 6–35 månader till att antingen få behandling med amoxicillin och klavuluansyra eller placebo.

Forskarna bedömde huruvida behandlingen hade misslyckats utifrån barnens allmäntillstånd och trumhinnans utseende. Efter åtta dagar ansågs detta ha skett hos 18,6 procent bland dem som fått antibiotika, jämfört med 44,9 procent bland dem som fått placebo.

I den andra studien testades samma läkemedel av amerikanska forskare på barn i åldern 6–23 månader. Sett till undersökning av trumhinnan var resultaten likartade med dem i den finländska studien. Men när forskarna enbart bedömde patienternas symtom blev skillnaderna dock inte lika tydliga mellan dem som fått antibiotika respektive placebo.

I bägge studierna var det fler som fick diarré bland de antibiotikabehandlade barnen, jämfört med i kontrollgrupperna.

De två forskargrupperna anser att fördelarna med antibiotika är tydligare i de nya studierna jämfört med många tidigare studier, framför allt på grund av sämre svar i placebogruppen i de nu aktuella studierna. En möjlig orsak är att forskarna säger sig ha varit särskilt noggranna med att inkludera barn med säkra tecken på mediaotit.

Enligt Läkemedelsverkets nya rekommendationer för behandling av mediaotit bör man avvakta med antibiotika hos barn i åldern ett till tolv år, såvida inte komplicerade faktorer föreligger, som att trumhinnan spruckit eller att barnen har svår smärta trots smärtstillande behandling.

De nya studierna kommer sannolikt inte ändra det rådet, enligt Christer Norman, allmänläkare vid Salems vårdcentral och en av de ansvariga för Läkemedelsverkets dokument.

– Det är visserligen naturligt att man ser bättre resultat i studier på yngre barn och i synnerhet om man har varit noggrann med diagnostiken. Men samtidigt finns sedan tidigare runt 15 randomiserade studier på det här området som alla visar ungefär samma sak – att effekten av antibiotika är liten. Dessutom finns problematiken med biverkningar och resistensutveckling. Så jag tror inte de här studierna kommer att ändra klinisk praxis eller rekommendationer, säger han.

Läs original- studierna på sajten för New England Journal of Medicine:

A Placebo-Controlled Trial of Antimicrobial Treatment for Acute Otitis Media
Treatment of Acute Otitis Media in Children under 2 Years of Age

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News