Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

måndag10.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Infektion

Förskrivningen onödigt hög av vissa antibiotika till äldre

Publicerad: 26 november 2008, 14:09

Förskrivningen onödigt hög av vissa antibiotika till äldre

Antibiotikaresistens var ovanligare än väntat på särskilda boenden, men förskrivningen av kinoloner och tetracykliner är fortfarande omotiverat hög, enligt ny forskning från Uppsala.


Särskilda boenden anses vara riskfyllda miljöer för spridning av resistenta bakterier, eftersom de äldre bor tätt och antibiotikaanvändningen är stor. Hur det ser ut i verkligheten är dock inte särskilt studerat. Den lokala Strama-gruppen i Uppsala län har därför genomfört en studie på 18 särskilda boenden i länet, där totalt 965 personer bodde under tiden för undersökningen.

I studien registrerade sjuksköterskor alla fall av urinvägsinfektioner på boendena från hösten 2006 till våren 2008. Urinodlingar togs före eventuell antibiotikabehandling. Urinproven sändes till ett laboratorium för art- och resistensbestämning.

23 procent av odlingarna visade anmärkningsvärt nog ingen signifikant bakterietillväxt. Den vanligaste sjukdomsorsakande bakterien var E. coli, som fanns i 41 procent av proven. Här upptäcktes resistenta bakterier i 32 procent av fallen för ampicillin, 11 procent för trimetoprim, 8 procent för kinoloner och 3 procent för mecillinam.

Antibiotika vid fel infektioner
Resistensen var totalt sett mindre utbredd än vad forskarna befarat.

– Det är positivt att det ser skapligt ut i dessa äldreboenden, säger Staffan Sylvan, smittskydds­läkare i Landstinget i Uppsala län och en av forskarna bakom studien.

Resultaten från två nya studier av antibiotikaförskrivningen i Uppsala län är dock mindre uppmuntrande. Dessa undersökningar bygger på uppgifter om förskrivning av antibiotikagrupperna kinoloner och tetracykliner som hämtats från landstingets datajournalsystem.

Strama-forskarna fann att förskrivningen av båda läkemedelstyperna i december 2007 var omfattande till patienter med infektioner som över huvud taget inte borde ha behandlats med antibiotika.

Äldre läkemedel används än
Inger Tverin, sjuksköterska vid Strama-gruppen i Uppsala län och en av studieförfattarna, tycker att det mest alarmerande är att användningen av det äldre läkemedlet Lexinor (norfloxacin) alltjämt är utbredd. På två recept av fem hade Lexinor valts.

– Vi har sett att det är några få läkare som står för den här förskrivningen, men det verkar dessvärre handla om djupt rotade förskrivningsmönster som är svåra att påverka, säger hon.

Strama satsar på utbildningsinsatser i form av besök i primärvården.

– Vi har varit runt på alla vårdcentraler och tjatat om det här och med stöd av de här nya studierna kommer vi att fortsätta med den saken, säger Inger Tverin.

» Infektions-sjukdomar

Onsdagen den 26 november
Postrarna 15, 16 och 17
Presentation 14.30–16.00, hall B
Antibiotikaresistens hos urinvägs-patogener inom särskilda boenden i Uppsala län. Kartläggning av kinolonförskrivning inom primärvården i Uppsala län. Kartläggning av tetracyklinförskrivning inom primärvården i Uppsala län.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev