Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Framsteg i kamp mot malaria

Publicerad: 23 december 2008, 19:26

Ett nytt vaccin mot malaria är säkert och minskar antalet infektioner av den dödliga parasiten. Det visar två nya studier där vaccinet testas på små barn.


I decennier har forskare försökt utveckla ett effektivt vaccin mot parasiten Plasmodium falciparum, som ligger bakom de dödliga formerna av malaria. Det vaccin som för tillfället anses vara mest lovande kallas RTS,S och kommer under nästa år börja prövas i stora fas 3-studier i Afrika.

I dag, måndag, publicerar två forskargrupper resultaten från två studier där man prövat två olika varianter av RTS,S på små barn i Tanzania och Kenya. Bägge studierna pekar på att vaccinet är säkert och ger ett visst skydd mot malariainfektioner.

I den ena studien undersöktes vaccinet bland 340 spädbarn i kuststaden Bagamoyo i Tanzania. Barnen lottades till att bli vaccinerade med tre doser av RTS,S eller ett bli vaccinerade med ett hepatit B-vaccin. Bägge grupperna fick också vaccin mot difteri, kikhosta och Haemophilus influenzae.

Nio månader efter den första dosen hade 31 barn drabbats av biverkningar i gruppen som fick RTS,S jämfört med 42 i kontrollgruppen. Under en period av sex månader efter den sista dosen hade givits konstaterar forskarna att det nya malariavaccinet skyddade mot 65 procent av infektioner med Plasmodium falciparum. Räknat på kliniska infektioner var skyddet 59 procent. De konstaterar också att vaccinet inte påverkade effektiviteten av de andra vaccinerna.

I den andra studien ingick 809 barn, 5–17 månader, i två städer i Kenya och Tanzania. Barnen lottades till vaccination med RTS,S eller vaccination med ett rabiesvaccin. De följdes sedan i genomsnitt i 8 månader. Under uppföljningstiden skyddade RTS,S mot 60 procent av kliniska malariainfektioner.

De två studierna publiceras online i New England Journal of Medicine. I en ledarartikel skriver två malariaexperter vid den amerikanska federala myndigheten Centers for Disease Control and Prevention i Atlanta att resultaten är hoppingivande. De påpekar dock att malariaförekomsten var låg i de områden som vaccinet testades i. Därför menar de att det verkliga provet på vaccinets effektivitet blir när det testas i områden med högre sjukdomsförekomst.

RTS,S-vaccinet framkallar ett immunsvar mot ett antigen som finns på ytan av den så kallade sporozoitformen av malariaparasiten. Denna form av parasiten infekterar blodet genom malariamyggans saliv. Därefter tränger den snabbt in i leverceller där parasiten omvandlas till en så kallad merozoitform och börjar fortplanta sig. Det räcker alltså att en enda sporozoit undkommer kroppens immunsvar och infekterar levern för att vaccinet ska bli ineffektivt.

Efter att ha fortplantat sig i levern tar sig parasiten till blodbanan igen där den infekterar de röda blodkropparna. Inuti de röda blodkropparna fortsätter parasiten att fortplanta sig vilket ger upphov till de klassiska febersymtomen när blodkropparna spricker.

Läs studierna online på New England Journal of Medicine:

Efficacy of RTS,S/AS01E Vaccine against Malaria in Children 5 to 17 Months of Age
Safety and Immunogenicity of RTS,S/AS02D Malaria Vaccine in Infants
Ledarkommentar till studierna

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev