Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Gamla kan ha antikroppar mot nya influensaviruset

Publicerad: 14 juli 2009, 09:07

Det nya svininfluensaviruset ger värre lungskador i försöksdjur än vanlig säsongsbunden influensa, enligt en ny studie. Den visar även att människor som är födda före 1918 kan ha skyddande antikroppar mot det nya viruset.


Forskare vid University of Wisconsin i Madison, USA, har tillsammans med kollegor vid flera japanska universitet undersökt den sjukdomsframkallande förmågan hos viruset A(H1N1), som orsakar den pandemiklassade svininfluensan.

Deras resultat som i går, måndag, publicerades i tidskriften Nature visar att virus som isolerats från insjuknade människor orsakar mer skada i lungorna i tre olika djurmodeller, jämfört med virus från vanlig säsongsbunden influensa.

Forskarna infekterade möss, illrar samt krabbmakakapor och konstaterade att viruset fortplantar sig mycket snabbare i djurens luftvägar och gav upphov till värre inflammation än vanlig influensa.

Enligt forskarna liknade skadorna i lungorna skador från det högpatogena viruset H5N1 som orsakar fågelinfluensan, vilket nyligen också konstaterats i en rapport från världshälsoorganisationen WHO.

I studien visar forskarna också att grisar kan infekteras med det isolerade viruset, dock utan att de drabbas av några symtom. Detta kan förklara varför man inte hittade viruset hos grisar innan det spreds till människor.

Forskarna analyserade även blodserum från människor i olika åldrar. Det visade sig att serum från många av dem som var födda före 1918 innehöll antikroppar som kände igen det nu isolerade viruset. Liknande fynd kunde med ett fåtal undantag inte ses i serum från individer födda efter 1920.

Detta antyder, enligt forskarna, att infektion med viruset som orsakade den stora pandemin 1918 eller med andra närbesläktade H1N1-virus kan ha framkallat antikroppar som också kan skydda mot den nu aktuella svininfluensan.

Läs originalstudien:

Nature, publicerad online 13 juli 2009

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev