måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Goda effekter av rekombinant influensavaccin

Publicerad: 22 juni 2017, 09:49

Foto: Thinkstock

Ett influensavaccin som framställs via rekombinanta tekniker tycks ge ett bättre skydd mot influensa än ett traditionellt framställt vaccin, enligt en studie i the New England Journal of Medicine.


I oktober 2016 godkändes vaccinet RIV4 (Flublok) i USA. Vaccinet är ett så kallat fyrvärt vaccin, vilket innebär att det skyddar mot fyra olika stammar av viruset. Föregångaren som fungerade på tre stammar av influensaviruset, var det första godkända rekombinanta vaccinet i USA.

Vid framställning med rekombinanta tekniker används endast den immunogena delen av viruset, som är ett protein, för att framställa vaccinet. Produktionen av proteinet sker i cellkultur, vilket tar mellan sex till åtta veckor.

Vid tillverkning av ett traditionellt influensavaccin så tas hela virus fram i hönsägg, vilka sedan inaktiveras och spjälkas. Framställningen tar ungefär ett halvår, enligt forskarna bakom studien. Ytterligare en av nackdelarna med vaccinet är att det kan innehålla rester av äggprotein, vilket som kan vara ett problem för äggallergiker. Dessutom kan virusen innehålla mutationer i genen för proteinet vilket minskar effektiviteten av vaccinet.

Resultatet från den aktuella, randomiserade studien där det rekombinanta vaccinet RIV4 jämfördes med vaccinet IIV4 (Fluarix) som innehåller inaktiverade delar virus, visar att sannolikheten för att insjukna i influensa var 30 procent lägre med det rekombinanta vaccinet RIV4. Säkerhetsmässigt så var bägge vaccinen likvärdiga.

I studien som var dubbelblindad ingick 9 003 patienter som var 50 år eller äldre. Det primära utfallsmåttet var influensa som uppträdde från 14 dagar efter vaccinering fram till studiens avslut. Influensan verifierades genom så kallad RT-PCR och prov från övre delen av svalget, även så kallat nasofarynxprov.

En begränsning med studien är att vaccinet enbart är studerat under en influensasäsong och därför säger resultatet inte något om effekten på olika influensatyper eller effekt av RIV4 hos personer som vaccinerats upprepade gånger, enligt forskarna bakom studien.

Läs abstract:

Lisa Dunkle med flera. Efficacy of Recombinant Influenza Vaccine in Adults 50 Years of Age or Older. The New England Journal of Medicine, publicerad online den 21 juni 2017. Doi:http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1608862

EMILIA LARSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev