Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Granskning visar att nätläkare brister i diagnossättande

Publicerad: 17 maj 2017, 09:41

Foto: Thinkstock

Region Jönköpings län har gått igenom flera fall där Min Doktor och Kry diagnostiserat och behandlat patienter på tveksamma grunder.


Ämnen i artikeln:

Digital vårdRegion Jönköpings län

Dagens Arena har tagit del av regionens granskning och konstaterar att nätläkarbolagen skriver ut antibiotika alltför lättvindigt då de ofta inte har tillräckliga underlag för att ställa diagnos. Nätläkarbolagen ska ha ställt diagnosen lunginflammation/pneumoni i ungefär 40 fall vardera och i Krys fall ska en tredjedel av patienterna fått korrekt handläggning. När det kommer till Min Doktor är det endast en fjärdedel av diagnoserna som ställts i enlighet med Region Jönköpings läns riktlinjer.

Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Jönköpings län, konstaterar att diagnosen lunginflammation inte ska ställas genom nätläkarbolagen då den kräver att läkarna lyssnar på lungor, kontrollerar puls, andningsfrekvens och blodtryck samt bedömer patientens allmäntillstånd.

– De enda fall av misstänkt pneumoni som vi tycker har handlagts korrekt, är de fall där man hänvisat vidare till en fysisk läkare, eller har ordinerat hostmedicin, säger Malin Bengnér till Dagens Arena.

När det kommer till diagnosen halsfluss/tonsillit har Min Doktor och Kry ställt 557 respektive 411 diagnoser och där har regionen, enligt tidningen, valt att göra stickprov på var tionde patientjournal. Resultatet visar att Kry handlagt patienterna i enligt med regionens riktlinjer i 13 av 41 fall, motsvarande andel för Min Doktor är 4 av 56.

Enligt Dagens Arena är Malin Bengnér också här tveksam till att det är lämpligt att ställa diagnosen tonsillit via digitala läkarbesök, dels då det är svårt för läkaren att se tonsillerna i halsen, dels då det är svårt för patienten att själv känna efter svullnade lymfkörtlar.

– När det gäller halsfluss är det ovanligt tydligt hur man ställer diagnos. Man ska uppfylla tre till fyra kriterier och dessutom ska man ha tagit ett streptokock a-test. Om man inte lever upp till det ska man överhuvudtaget inte ge den här diagnosen, säger hon till tidningen.

Krys medicinskt ansvarige läkare, Johan Flodin, säger till Dagens Arena att företaget har tydliga riktlinjer för förskrivning av antibiotika och att undersökningen inte visar de patienter som hänvisats vidare till en fysisk läkare. Han säger också att Kry inte ska ställa diagnosen lunginflammation.

I ett mejl till Dagens Arena skriver Henrik Kangro, chefsläkare på Min Doktor, att företaget följer Stramas riktlinjer och att Region Jönköpings län inte har fått ta del av hela det beslutsunderlag som företagets läkare haft tillgång till ”… och eventuella slutsatser kan därför vara missvisande”.

Enligt Dagens Arena ska regionen inom kort ha ett möte med både Min Doktor och Kry, samt de vårdcentraler som genom sina avtal med nätläkarbolagen är ansvariga för den vård de ger sina patienter.

Antibiotika vid lunginflammation och halsfluss

■ Av de felaktigt ställda lunginflammationsdiagnoserna hade samtliga patienter hos Min Doktor fått antibiotika, hos Kry var det 23 av 26.
■ Hos Kry fick 16 av 28 felaktigt hanterade patienter fått antibiotika mot halsfluss trots att bara 0 till 2 symptom kunnat konstateras. Hos Min Doktor var det 39 av 52 felaktigt behandlade patienter som fick antibiotika vid 0 till 2 symtom
■ Region Jönköpings läns granskning har genomförts under perioden 1 juli 2016 – 28 februari 2017.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev