Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Kampanj ska öka engagemang för antibiotika

Publicerad: 18 november 2015, 11:14

Med den nya kampanjen Skydda antibiotikan vill 23 svenska myndigheter och organisationer öka medvetenheten och engagemanget hos allmänheten om den växande antibiotikaresistensen.


– Kampanjen riktar sig mot allmänheten, vilket är nytt för oss. Vi brukar främst rikta oss mot vårdprofessionen, men vi ser att ju högre medvetenhet om antibiotika det finns hos allmänheten desto enklare är mötet mellan läkare och patient. Vi tror att kampanjen även kommer att stödja läkare och veterinärer när de ska förklara vid vilka tillfällen antibiotika ska användas, säger Malin Grape, chef för enheten för antibiotika och vårdhygien vid Folkhälsomyndigheten.

Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om nyttan med antibiotika och hur alla kan bidra för att minska smittspridning och onödig antibiotikaanvändning, och på så sätt bidra i arbetet mot antibiotikaresistens.

På kampanjsajten finns informationsmaterial och några enkla budskap som lätt kan spridas i sociala medier. Det är också ett nytt grepp för myndigheterna, kampanjen är främst tänkt att spridas i sociala medier, till exempel via hashtaggen #skyddaantibiotikan.

De budskap som förmedlas är att man ska tvätta händerna för att minska smittspridning, att man ska prata med sin läkare eller veterinär om när antibiotika behövs och att man ska lämna in överbliven antibiotika på apotek i stället för att slänga den eller använda den vid ett annat tillfälle.

– Vi vill visa att antibiotikaresistens inte bara är ett problem för andra, utan alla kan bidra genom att göra kloka val i vardagen, säger Malin Grape.

En ny internationell undersökning visar att det finns många missuppfattningar kring antibiotika. Bland annat trodde fler än sex av tio att antibiotika kunde användas vid förkylning. Men de flesta i Sverige har väl bättre koll än så?

– Jag håller med om att svenskar har relativt bättre kunskap än många andra när det gäller antibiotika och antibiotikaresistens. Bakom det finns ett långt och strävsamt arbete från myndigheter och lokala Strama-grupper. Men det finns mer vi kan göra för att fler ska känna engagemang och delaktighet för att skydda antibiotikan, säger Malin Grape.

Anledningen till att informationskampanjen lanseras i dag, onsdag, är att det är den europeiska antibiotikadagen. Men världshälsoorganisationen WHO har också utlyst den här veckan till internationella antibiotikaveckan.

Kampanjen kan nås på www.skyddaantibiotikan.se.

Bakom kampanjen Skydda antibiotikan står:

■ Arbetsmiljöverket
■ eHälsomyndigheten
■ Folkhälsomyndigheten
■ Formas
■ Forte
■ Havs- och vattenmyndigheten
■ Inspektionen för vård och omsorg
■ Jordbruksverket
■ Kemikalieinspektionen
■ Livsmedelsverket
■ Läkemedelsverket
■ Länsstyrelserna
■ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
■ Nationell kompetensgrupp Strama
■ Naturvårdsverket
■ Smittskyddsläkarföreningen
■ Socialstyrelsen
■ Statens veterinärmedicinska anstalt
■ Sveriges Kommuner och Landsting
■ Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
■ Universitetskanslersämbetet
■ Vetenskapsrådet
■ VINNOVA

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev