Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Kontroversiell studie nu publicerad

Publicerad: 4 maj 2012, 13:03

En av de två omstridda studierna om spridning av fågelinfluensavirus finns nu att läsa i sin helhet på tidskriften Natures sajt. I studien visar forskare hur viruset skulle kunna börja spridas hos däggdjur genom förändring av ett virusprotein.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Det omtalade fågelinfluensaviruset H5N1 kan visserligen vara dödligt för människor. Men tack vare att viruset har svårt att infektera däggdjur är det bara i ett mindre antal fall som människor avlidit på grund av viruset, efter att ha kommit i direktkontakt med smittade fåglar.

Under 2011 sammanställde två forskargrupper resultat som visade hur modifierade proteiner från H5N1-virus skulle kunna öka möjligheterna för viruset att infektera däggdjur via droppar, som sprids vid hosta.

Men när forskarna skulle publicera sina resultat satte den amerikanska regeringens biosäkerhetskommitté stopp. Kommittén krävde att metodavsnitten i de bägge rapporterna inte skulle offentliggöras för att resultaten inte skulle användas för biologisk terrorism.

Efter många turer ändrade dock kommittén åsikt, bland annat för att man ansåg att resultaten skulle kunna vara till nytta för övervakning av virussmitta. Och i veckans utgåva av tidskriften Nature publiceras alltså nu en av studierna, författad av Yoshihiro Kawaoka och hans kollegor vid bland annat University of Wisconsin i Madison, USA.

Forskarna visar att det bara krävs fyra mutationer i H5N1-proteinet hemagglutinin för att viruspartiklar ska kunna infektera illrar via droppsmitta. De visar också att det muterade proteinet gör att viruset binder till mänskliga receptorer på ytan av celler.

I experimenten användes visserligen virus vars övriga delar inte kom från H5N1. Och de infekterade illrarna drabbades heller inte av dödliga infektioner, men resultaten indikerar ändå hur ”riktiga” fågelvirus skulle kunna bli mycket farligare för människor – även om detta ännu inte är visat.

Den andra studien, som är utförd av en grupp nederländska forskare, väntas inom kort bli publicerad i tidskriften Science. I denna studie uppges forskarna ha utfört experiment med riktiga fågelvirus, vilket möjligen gör denna studie än mer kontroversiell än den som nu publicerats i Nature.

Läs hela originalstudien:

Masaki Imai med flera. Experimental adaptation of an influenza H5 HA confers respiratory droplet transmission to a reassortant H5 HA/H1N1 virus in ferrets. Nature, publicerad online den 2 maj 2012.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev