Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Kvinnliga läkare kopplas till färre dödsfall

Publicerad: 20 december 2016, 12:11

Det verkar som att äldre patienter gynnas av att behandlas av kvinnliga läkare.

Foto: Thinkstock

Sannolikheten att dö i förtid verkar vara lägre om äldre patienter i USA behandlas av kvinnliga läkare framför manliga, enligt en ny observationsstudie i Jama Internal Medicine.


Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


Tidigare studier har antytt att kvinnor och män praktiserar medicin på skilda sätt, exempelvis verkar kvinnliga läkare vara bättre på att ge förebyggande vård än sina manliga kollegor. Och nu antyder alltså de nya fynden att äldre patienter gynnas av att behandlas av kvinnor – även om det inte går att fastslå några orsakssamband utifrån resultaten.

Amerikanska forskare bakom studien har analyserat data från närmare en miljon patienter som var 65 år eller äldre. Samtliga hade sökt intensivvård mellan 2011 och 2014 till följd av bland annat sepsis och arytmier, oregelbunden hjärtrytm.

Enligt resultaten var dödligheten efter 30 dagar 11,07 procent bland patienter som behandlats av kvinnliga läkare, jämfört med 11,49 procent för patienter med en manlig läkare. Även andelen återinläggningar inom 30 dagar var något lägre för de kvinnliga läkarna.

Möjliga förklaringar till fenomenet är att kvinnliga läkare är mer benägna att följa kliniska riktlinjer samt att de lägger större fokus på personcentrerad vård, menar forskarna. Om det visar sig finnas ett samband skulle närmare 32 000 färre patienter dö årligen om männen kunde åstadkomma samma resultat som kvinnorna, skriver de.

I studien verkade det finnas en balans mellan läkarna gällande de svårast sjuka patienterna, påpekar forskarna och menar att resultaten sannolikt inte kan förklaras av att manliga läkare behandlade fler ur den patientgruppen.

En svaghet är att studien berör intensivvårdsläkare och fynden kanske inte kan appliceras på andra specialiteter, skriver forskarna. Resultaten justerades bland annat för läkarnas ålder samt patienternas primära diagnos och inkomst.

Läs mer i abstract:

Yusuke Tsugawa med flera. Comparison of hospital mortality and readmission rates for medicare patients treated by male vs female physicians. Jama Internal Medicine, publicerad online den 19 december 2016. Doi: 10.1001/jamainternmed.2016.7875

Relaterat material

Kvinnliga läkare mår sämre

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev