Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Läkemedel minskade risk för insjuknande i hiv

Publicerad: 13 juni 2013, 09:59

Foto: Photos.com

Med hjälp av läkemedel som används som bromsmedicin förbättrades skyddet mot hiv med nära 50 procent i en ny studie.


Ämnen i artikeln:

Läkemedel

I en studie som publiceras i dag i tidskriften Lancet har drygt 2 400 patienter från 17 olika drogavvänjningskliniker i Thailand randomiserats till att antigen få läkemedlet tenofovir dagligen eller placebo. Tenofovir är ett antiviralt läkemedel som används som bromsmedicin vid hivinfektion. Till gruppen som fick läkemedel randomiserades 1 204 personer och till kontrollgruppen 1 209 personer.

Studiedeltagarna var hiv-negativa vid inskrivning till studien och hade injicerat droger det senaste året. De var mellan 20 och 60 år. Deltagarna testades för hiv varje månad och de erbjöds kondomer och behandling med metadon.

I den grupp som fått läkemedel mot hiv var det 17 av patienterna som smittades. I kontrollgruppen var antalet smittade 33 personer. Resultaten pekar på en riskminskning med cirka 49 procent.

Enligt resultaten var förekomsten av allvarliga biverkningar ungefär lika hög i de två grupperna, men illamående var vanligare i behandlingsgruppen.

Anders Sönnerborg, professor vid infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, anser att det är positivt att läkemedlets effekt nu har undersökts för personer som missbrukar narkotika.

– Sedan tidigare finns studier som visar att tenofovir kan har en förbyggande effekt vid sexuell smitta och det är intressant att man nu ser det även för den här gruppen. I USA har man mer och mer börjat skriva ut läkemedlet som profylax. I Europa är det inte godkänt som förebyggande behandling, men det pågår diskussioner om det med de europeiska läkemedelsmyndigheterna.

Den nu publicerade studien är den första som visar att förebyggande behandling med tenofovir kan ha effekt också för patienter som injicerar narkotika. Forskarna bakom studien anser nu att myndigheter bör överväga om sådan behandling bör ingå som en del i att förebygga hiv-infektion hos missbrukare som injicerar narkotika.

Läs abstract:

Kachit Choopanya  med flera. Antiretroviral prophylaxis for HIV infection in injecting drug users in Bangkok, Thailand (the Bangkok Tenofovir Study): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. Doi:10.1016/S0140-6736(13)61127-7.

SAMUEL LAGERCRANTZ

Ämnen i artikeln:

Läkemedel

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev