torsdag30 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Lättare att runda regler under pandemin

Publicerad: 3 juli 2020, 06:32

Foto: Adam Wrafter

Antalet planerade vårdtillfällen i slutenvården har minskat med 43 procent under coronavåren. Och trots den stora utökningen av coronavårdplatser har den oplanerade vården minskat med 26 procent. Minskningen är allra störst bland de äldsta.

Ämnen i artikeln:

Det nya coronaviruset

Cathrine Hofbauer

cathrine.hofbauer@dagensmedicin.se


Pandemin har lett till en stor omställning i hälso- och sjukvården, konstaterar Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i en ny skrift som beskrivs som en spaning snarare än en rapport.

“En iakttagelse i samband med den aktuella omställningen är att det varit relativt enkelt att ändra på sådant som i vanliga fall upplevs som djupt rotat. Osäkerheten har paradoxalt nog inneburit att regler och föreskrifter lättare kunnat rundas”, skriver SKR.

Ett exempel som nämns är att att fältsjukhuset i Älvsjö faktiskt byggdes, trots att det saknades bygglov.

Flera stora förändringar som skett under våren radas upp:

■ En fördubbling av kapaciteten i intensivvården. Av sekretesskäl uppges inte den maximala kapaciteten som sjukvården beräknas kunna tillhandahålla, men enligt SKR ligger den högre än den kapacitet som nyttjats under våren.  
■ En minskning av antalet vårdtillfällen i den planerade vården med 43 procent.
■ Den oplanerade vården har minskat med 26 procent.
■ Hos 1177 har antalet samtal gått från 20 000 samtal per dag, till som mest 160 000 samtal på ett dygn i mars. SOS Alarms nummer 113 13, som normalt får ett hundratal samtal om dagen tog i början av mars vissa dagar emot cirka 35 000 samtal.  
■ Andelen utskrivningsklara patienterna i sjukhusvården har sjunkit från 4 procent till 1,5 procent sedan januari.

SKR konstaterar också att överbeläggningen i vården har minskat under pandemin. Det har även de planerade operationerna gjort. Som mest var kapaciteten nere på en fjärdedel av det normala, i mitten av april. I början av juni genomfördes drygt 40 procent av de planerade operationerna.

Än så länge är det fortfarande enligt SKR omöjligt att uppskatta de ekonomiska effekterna av pandemin, men preliminära beräkningar tyder på att de fem miljarder kronor som regeringen avsatt för att täcka skäliga merkostnader inte kommer att räcka.

Även i kommunerna har omställningsarbetet varit stort, inte minst på grund av det stora personalbortfallet som uppstått då alla med symtom stannat hemma från jobbet. För att frigöra personal har dagverksamhet fått stänga och på boenden har vissa uppgifter som städning fått prioriteras ned.

SKR skriver också att pandemin paradoxalt nog lett till att stora steg kunnat tas  i den sedan tidigare utpekade utvecklingslinjen. Exempel på detta är att antalet hembesök och användandet av så kallade mobila team ökat under pandemin. Dessutom har antalet medicinska vårdplaner upprättade av läkare ökat i äldreomsorgen. Digitala lösningar har också blivit vanligare, bland annat i öppenvårdspsykiatrin.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev