Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Lovande resultat för genterapi mot hiv

Publicerad: 6 mars 2014, 10:43

Att genetiskt modifiera patienters T-celler verkar kunna göra dem mer resistenta mot hiv, enligt en ny pilotstudie i New England Journal of Medicine.


Ny version med kommentarer av Anders Sönnerborg, kl 9.50, fredag 7 mars.

Studien är ett försök att efterhärma den motståndskraft mot hiv som finns hos personer med en särskild mutation i T-cellsreceptorn CCR5. Mutationen gör att viruset får mycket svårt att infektera T-cellerna.

– Det är en spännande strategi. Hittills verkar den fungera på ett säkert sätt och riskerar inte effekten av patienternas övriga behandling, säger Anders Sönnerborg, professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet i Solna.

I studien tog forskare i USA ut T-celler från blodet hos tolv patienter med välkontrollerad hiv-infektion. Genen för CCR5 modifierades på laboratoriet och efter att cellerna odlats upp återfördes de till patienterna.

Hos sex av deltagarna stoppades den antivirala behandlingen, varpå virusnivåerna snabbt steg hos fem av patienterna. De genmodifierade T-cellerna verkade dock ha en överlevnadsfördel jämfört med de icke-modifierade cellerna, vilket enligt forskarna antyder att de verkligen blivit mer motståndskraftiga mot viruset.

Hos en patient tog det dock betydligt längre tid för virusnivåerna att stiga. Det visade sig att denna patient på ärftlig väg redan hade en uppsättning av den muterade CCR5-receptorn.

Men om metoden ska kunna ha klinisk betydelse hänger på om det går att ta fram T-celler där bägge uppsättningarna av genen för receptorn har slagits ut, skriver forskarna. Deras preliminära fynd pekar på att cellernas motståndskraft mot hiv då bli större. Med dagens teknik går det dock inte att säkerställa att sådan ”biallelisk” modifiering sker.

Resultaten motiverar att behandlingen studeras i större studier, enligt Anders Sönnerborg. Men han framhåller att virusnivåerna idag hålls i schack hos de flesta patienterna med antiviral behandling.

– Möjligen kan sådan här cellterapi bli ett alternativ i framtiden för patienter som vill kunna sluta ta sin läkemedelsbehandling under en längre tid. Och i ett ännu längre perspektiv kanske cellterapin kan användas i ett botande koncept där man också lyckas reaktivera den dolda reservoaren av hiv som alla patienter har, säger han.

Läs abstract till studien:

Pablo Tebas med flera. Gene Editing of CCR5 in Autologous CD4 T Cells of Persons Infected with HIV. New England Journal of Medicine 2014; 370: 901–910. DOI: 10.1056/NEJMoa1300662

Relaterat material

”Det gäller att chocka fram virus”

Tidig hiv-behandling var bra

Fallet med hiv-botad bebis nu publicerat

Hiv-bot kan bli svårare

Forskare föreslår nytt angreppssätt mot hiv

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News