lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Lungskador bekräftade bland långtidssjuka i covid-19

Publicerad: 1 december 2020, 14:14

Försämrad lungfunktion och en del lungskador har setts på patienter med långdragna symtom av covid-19. Bilden är från en datortomografi på radiologiavdelningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i november 2020.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Långtidssjuka med covid-19 vittnar om diffusa och långdragna symtom. Att liknande symtom kan förekomma efter konstaterad infektion bekräftas nu i en rapport från SBU.

Ämnen i artikeln:

Det nya coronavirusetSBU

T

TT


Patienter som upplever att de drabbats av långvariga symtom efter att ha varit sjuka i covid-19 utgör en växande grupp. 

Nu har Statens beredning för social och medicinsk utvärdering, SBU, på regeringens uppdrag undersökt det vetenskapliga stödet för att patienter kan få långvariga symtom efter bekräftad covid-19. Myndigheten har även granskat hur vanligt det är med sådana symtom och om det finns effektiva behandlingar eller rehabiliteringsmetoder.

Forskningen är dock än så länge i sin linda. Av över 8 000 granskade publicerade artiklar fann SBU bara 26 relevanta studier med mindre risk för systematiska fel om långvariga symtom som varade mer än sex veckor efter insjuknandet. 

Inga förhandspublicerade artiklar, eller icke ännu fackgranskade studier ingår. De flesta av de patienter som studerats hade vårdats på sjukhus.

De upplevda symtom som rapporteras av deltagarna efter sex veckor var trötthet, andfåddhet, försämrat luktsinne, bröstsmärtor, försämrad livskvalitet, ångest, depression med mera, uppger Elizabeth Åhsberg, projektledare vid SBU.

Men det finns också resultat från medicinska undersökningar som visar att kroppsliga funktioner påverkats. Då handlar det framför allt om försämrad lungfunktion och en del lungskador, men också påverkan på hjärta och kärl. I någon studie även förändringar i hjärnan, enligt Elizabeth Åhsberg. I studier där påverkan på hjärta- och kärl undersökts rapporteras exempelvis förekomst av hjärtmuskelinflammation, fibros och påverkan på höger kammare. 

Två studier har rapporterat både upplevda symtom och kliniska fynd hos patienter. Exempelvis har förändringar i hjärnan påvisats hos patienter som beskrivit neurologiska symtom som huvudvärk. I en studie av tidigare friska värnpliktiga uppvisade var tredje ung man någon lungpåverkan, som minskad syreupptagningsförmåga, sex veckor efter genomgången infektion.

– Det är en intressant studie. På gruppnivå var deras lungor påverkade av covid-19, säger Elizabeth Åhsberg.

Samtidigt saknas det relevant forskning kring hur vanligt det är med långvariga symtom efter genomgången covid-19, enligt SBU:s utvärdering.

I studierna varierar förekomsten mellan 4 och 78 procent, beroende på patientgrupp, symtom och hur undersökningen gjorts.

– Det betyder att det finns vissa symtom som i vissa grupper är vanligare än andra. Och det betyder också att alla som drabbas av covid-19 inte drabbas av långvariga symtom, säger Elizabeth Åhsberg.

I fråga om behandling och rehabilitering identifierades bara en enda relevant studie, vilken handlade om äldre patienter som utfört andningsövningar under sex veckors tid, med positiva resultat. Patienter som upplever besvär just nu riskerar alltså att få vänta på adekvat hjälp. Elizabeth Åhsberg framhåller samtidigt att många forskningsresultat väntar på publicering och att hundratals ytterligare studier är på gång. 

Hur vanligt det är att andra sjukdomar kan ligga bakom de rapporterade långvariga symptomen är inget SBU studerat. I rapporten ingår enbart patienter med konstaterad covid-19. Men Elizabeth Åhsberg konstaterar att många av de upplevda symtomen är allmänna och kan uppstå även vid andra infektionssjukdomar eller tillstånd. 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev