Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Lyckat försök med malariamedicin

Publicerad: 3 november 2022, 07:02

En engångsdos av ett nytt läkemedel visat sig vara effektivt för att förebygga malaria, men det finns vissa svagheter med studien.

Foto: James Gathany

Miljontals människor smittas varje år och hundratusentals dör – nu har en engångsdos av ett nytt läkemedel visat sig vara effektivt för att förebygga malaria. Men det finns smolk i bägaren.

Ämnen i artikeln:

MalariaMedicinska nyheterToppnyheter

T


Trots att malaria globalt sett har minskat i förekomst är det fortfarande vanligt i många av världens fattigaste länder och sjukdomen skördar hundratusentals liv varje år.

Nu rapporterar forskare bland annat från det amerikanska statliga National institute of health om att en monoklonal antikropp verkar kunna skydda mot infektion. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine. 

Studien utfördes i två områden i Mali med en omfattande malariaspridning mellan juli och december varje år. I studien testades två olika doser av läkemedlet som jämfördes med placebo, en verkningslös behandling. Läkemedlet gavs intravenöst och ingen visste vilken patient som fick vilken sort. Totalt ingick 330 friska individer mellan 18 och 25 år i studien.

Deltagarna följdes i sex månader och testades regelbundet med blodprov för att undersöka om de infekterats med Plasmodium falciparum, en av de myggburna parasiter som orsakar malaria.

När forskarna undersökte hur stor andel av deltagarna som infekterats med parasiten någon gång under de sex månaderna visade det sig att den högre dosen av läkemedlet skyddade mot infektionen med 88 procent och den lägre till 75 procent. Under de 24 veckorna blev 78 procent av de som fått placebo infekterade med parasiten.

Men det finns vissa svagheter med den monoklonala antikroppen. Att den ges som en infusion under 30 minuter och kräver en hel del logistik är en av dem och höga kostnader en annan.

Att forskarna valde att titta på hur många som påvisats med infektion i blodet och inte de som uppvisade kliniska symtom vilket kan ha varit ett mer intressant värde, tas upp som en svaghet med studien.

De behandlingar som i dag finns mot malaria behöver tas vid upprepade tillfällen. Det finns också ett omfattande problem med resistensutveckling. Forskarna bakom studien skriver att en monoklonal antikropp skulle erbjuda ett alternativ i framtiden.

Globalt står 29 länder för 96 procent av det totala antalet malariafall och flera länder i Afrika är särskilt hårt drabbat.

Läs fler medicinska nyheter här. 

Malaria

Malaria orsakas av encelliga organismer som tillhör släktet Plasmodium. Det finns flera olika arter och de som i första hand orsakar sjukdom hos människa är Plasmodium falciparum och Plasmorium vivax.

Plasmodium falciparum är orsaken till praktiskt taget alla dödsfall i malaria och den förekommer allmänt i tropikerna.

Malaria sprids via Anophelesmyggan, som även finns i Sverige.

2020 infekterades omkring 241 miljoner personer med malaria och 627 000, dog av sjukdomen. Det var en ökning med 12 procent från 2019.

Källa: Folkhälsomyndigheten, WHO

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev