Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag06.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Infektion

Många liv sparade efter satsningar på vårdhygien

Publicerad: 15 december 2009, 12:02

Många liv sparade efter satsningar på vårdhygien

Foto: Foto: Pia Åkesson

Målet att halvera antalet vårdrelaterade infektioner till årets slut, har inte uppnåtts. Men de satsningar på vårdhygien som gjorts de senaste åren har ändå sparat över 200 liv.


Sedan våren 2008 har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i en nationell satsning mätt antalet vårdrelaterade infektioner inom slutenvården på landets samtliga sjukhus. Projektet avslutas nu vid årsskiftet. Den fjärde och sista rapporten visar att andelen infektioner som uppstått i samband med vård minskat från 11,8 till 8,9 procent sedan mätningarna startade.

SKL:s vd Håkan Sörman deklarerade i början av projektet tydligt att målet var att halvera siffran. Nu redovisas en minskning på 2,9 procentenheter.

– Skulle vi nått hela vägen fram skulle andelen vårdrelaterade infektioner ligga på runt 6 procent. Men vi är mycket nöjda med det arbete som dragits igång, säger Dag Ström, projektledare för den nationella satsningen.

Omräknat på årsbasis innebär de förbättringsarbeten som gjorts att över 40 000 patienter sluppit att få en vårdrelaterad infektion och att 220 personer, som annars skulle ha avlidit till följd av en vårdrelaterad infektion, sluppit detta.

Det finns stora regionala skillnader i de siffror som SKL nu presenterar. Medan Landstinget Halland redovisar att andelen vårdrelaterade infektioner är 4,4 procent skriver landstingen i Stockholm, Uppsala och Västerbotten att andelen bland deras patienter är runt 11 procent.

De sjukhus som har störst andel vårdrelaterade infektioner är Uddevalla sjukhus, med 15,3 procent, och Norrlands universitetssjukhus i Umeå med 14,1 procent.

De lägsta siffrorna har sjukhusen i Köping och Arvika med noll eller bara 1 procent.

– Skillnaderna beror på att större sjukhus med mer avancerad vård – som cancervård, brännskadevård och tarmkirurgi – har patienter som är mycket mer infektionskänsliga. Inom vissa områden kan det vara svårt att helt eliminera de vårdrelaterade infektionerna. Men även inom dessa områden har vi sett att det går att få ner siffrorna väsentligt, säger Dag Ström.

Även om SKL:s nationella projekt att mäta förekomsten av vårdrelaterade infektioner nu avslutas kommer SKL att fortsätta att följa utvecklingen med ett par nationella mätningar om året.

– Landstingen är eniga om att detta är ett arbete som måste fortsätta. Mätningarna omfattar alla sjukhus och samtliga patienter inom den slutna sjukhusvården. Det är fantastiskt att vi har en sådan uppslutning, säger Dag Ström.

Relaterat material

Bättre vårdhygien bakom minskad spridning av MRSA

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev