söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Ny rapport kan underlätta för homosexuella män att ge blod

Publicerad: 3 maj 2023, 12:45

Den nya rapporten kan på sikt öka tillgången på donerat blod.

Foto: Getty Images

Fynden i Folkhälsomyndighetens nya rapport om individbaserad riskbedömning vid blodgivning öppnar för nya regler i Sverige.

Ämnen i artikeln:

FolkhälsomyndighetenAkutsjukvård

Emil Schröder

emil.schroder@bonniernews.se


Män som har sex med män, MSM, räknas i dag som en särskild riskgrupp vid blodgivning och behöver därför vänta sex månader med att lämna blod efter en ny sexuell kontakt, medan motsvarande väntetid är tre månader för heterosexuella och kvinnor som har sex med kvinnor.

Läs också: Samma överlevnad oavsett blodgivarens kön

I juni i fjol öppnade regeringen dock för en ändring i reglerna för riskbedömning av blodgivare. Folkhälsomyndigheten, FHM, fick i uppdrag att sammanställa kunskap från andra länder som infört modeller med individbaserad riskbedömning samt att undersöka om dessa erfarenheter går att överföra till svenska förhållanden.

I myndighetens återrapportering av uppdraget fastställer man att inget av länderna som ingått i studien har rapporterat någon signifikant ökning av transfusionsöverförd smitta efter övergången till individbaserad riskbedömning.

Folkhälsomyndigheten konstaterar vidare att erfarenheterna från länderna som varit i fokus för studien, Italien, Kanada, Storbritannien och Nederländerna, går att överföra till svenska förhållanden – med förbehållet att övergång till individbaserad riskbedömning skulle kräva en ny modell som passar det svenska vårdsystemet.

Läs även: Regeringen vill att fler ger blod

”Modellen behöver ta hänsyn till och anpassas till den aktuella, nationella epidemiologiska situationen för olika blodöverförda infektioner. Det är också viktigt att utvärdera i vilken mån blodgivare accepterar och följer reglerna eftersom det kan påverka effektiviteten och säkerheten av nya bestämmelser”, skriver FHM i rapporten.

En viktig skillnad gentemot länderna i studien, menar FHM, är att Sverige inte har något krav på NAT, Nucleic Acid Testing, vid blodtestning utan använder serologiska metoder, det vill säga antikroppsanalys, som standard.

NAT är en molekylärbiologisk metod för screening som innebär att delar av virus kan upptäckas innan antigener eller antikroppar dyker upp i blodomloppet, vilket möjliggör kortare karenstider för bloddonation än vad som är möjligt med serologiska metoder.

I december förra året gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för ett införande av NAT-screening – något som myndigheten har rekommenderat sedan februari 2021.

Generella begränsningar vid bloddonation

I Sverige finns det i dag fyra grupper som berörs av generella begränsningar vid bloddonation vilket innebär att individer inom dessa grupper kan hindras från att donera blod även om de inte har några riskbeteenden:

- Män som har sex med män, MSM.

- Kvinnor som har sex med MSM.

- Personer som någon gång har injicerat droger.

- Personer som under längre tid har levt i ett land där Chagas sjukdom förekommer.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev