Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Nya nationella råd om vaccinationer tas fram

Publicerad: 7 september 2020, 06:34

Lars-Magnus Andersson.

Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset, Getty images (montage)

Vården ska få mer kunskapsstöd för att genomföra vaccinationer. Folkhälsomyndigheten har larmats om kompetensbrist och Svenska infektionsläkarföreningen planerar att arbeta fram nya nationella rekommendationer.


Ämnen i artikeln:

VaccinFolkhälsomyndighetenTBE

Föreningen har tagit fram flera så kallade nationella vårdprogram för olika sjukdomar, till exempel covid-19. Programmen innehåller rekommendationer som riktar sig direkt till vården. Men något som efterfrågats är särskilda råd om vaccinationer.

– Det här har kommit som förslag från medlemmar i föreningen som är duktiga på vaccinationer, säger Lars-Magnus Andersson som är ordförande för Svenska infektionsläkarföreningen.

Rekommendationerna ska författas av en grupp som håller på att tillsättas. Till dess vill föreningen inte uttala sig om vilka behov vårdprogrammet ska fylla och vad det exakt ska innehålla.

– Det handlar i princip om vaccinationer som vi ger utöver barnvaccinationsprogrammet. Vi behöver ett professionellt konsensusdokument kring det, säger Andersson.

Men det handlar om hur vården ska genomföra vaccinationer?
– Lite så. Nya vacciner som kommer och att värdera de studierna. Men avgränsningarna är inte satta.

Att arbetet med de nya rekommendationerna påbörjas nu är inte kopplat till den eventuella massvaccinering av covid-19 som väntar.

– Det har ingen relation till det. Det är ett långsiktigt projekt som vi har diskuterat i mer än ett år, säger Lars-Magnus Andersson.

Folkhälsomyndigheten har en central roll inom vaccinationsområdet. I sin lägesrapport från förra året skriver myndigheten att ”aktörer” påpekar flera kunskapsluckor. Därför tas infektionsläkarföreningens initiativ emot positivt av Sören Andersson som är chef på Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram.

– Det är bra att professionen tar initiativ till att medverka i den här typen frågor. Det bidrar till att rutiner blir samstämmiga över landet och avstämda mot den bästa kunskapen för tillfället. Vi är gärna med i processen, säger han.

I Folkhälsomyndighetens lägesbild efterfrågas bland annat rekommendationer gällande vaccination av TBE och vattkoppor, vilket har fått stå på vänt under pandemin.

Det står också att hälso- och sjukvårdspersonal saknar kunskap inom vaccinationsområdet och att det, enligt flera, ”bör upprättas kompetenskrav för vaccination”.

– Till viss del håller jag med. Det gäller framför allt resevaccinationer som utförs utanför den sedvanliga vårdens regi. Det har diskuterats olika sätt att erbjuda möjligheter till kompetensutveckling för de som är verksamma inom området. Många är väldigt kompetenta men jag tror att det kan finnas behov av att standardisera råd och utföranden, säger Sören Andersson.

Nationella vaccinationsprogram

I Sverige beslutar regeringen om nationella vaccinprogram, både allmänna som vården kostnadsfritt måste erbjuda alla och särskilda som måste erbjudas vissa riskgrupper. I dag finns endast ett nationellt vaccinationsprogram, barnvaccinationsprogrammet som är allmänt.

Folkhälsomyndigheten har föreslagit att fyra vaccinationsprogram ska bli nationellt särskilda, men regeringen har inte fattat beslut. Därför ger myndigheten i stället ut icke-bindande rekommendationer om vaccination mot hepatit B, influensa, allvarlig pneumokocksjukdom och tuberkulos.

Massvaccinationen av svininfluensan byggdes på rekommendationer från Socialstyrelsen, i samarbete med dåvarande Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket.

Källa: Folkhälsomyndigheten

ERIK NILSSON/TT

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev