Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Ökningen av MRSA har avstannat

Publicerad: 18 november 2003, 14:20

Information och ett intensifierat smittspårningsarbete verkar ha brutit den kraftiga ökningen av antalet nya MRSA-fall i Stockholms läns landsting.


Problemen med meticillinresistenta stafylokocker, MRSA, har varit stora i Stockholm under de senaste åren. Så sent som i början av oktober rapporterade Smittskyddsinstitutet om en stickprovsundersökning som visade att situationen var alarmerande. Men när oktobersiffrorna har analyserats kan smittskyddsenheten i Stockholms läns landsting konstatera att antalet nya fall kommer att stanna på ungefär samma nivå som förra året.  Förbättrad kommunikation  En viktig förklaring till detta är enligt Gudrun Lindh, överläkare vid infektionskliniken, Huddinge universitetssjukhus, det MRSA-projekt som har bedrivits i landstinget under det senaste halvåret.  - Vi har fått bättre kontroll på vilka patienter som är infekterade eller är bärare med MRSA och dessutom har vi kommit ut med förbättrad och mer riktad information om hur sjukvården ska agera vid kontakt med infekterade patienter. Förbättrad kommunikation mellan ansvariga vårdenheter är också en viktig förklaring till att situationen har stabiliserats, säger Gudrun Lindh.  Hon ansvarar även för ett av de två MRSA-team som har inrättats i Stockholms läns landsting. Teamen ska fånga upp och följa samtliga patienter som är infekterade med MRSA, samt se till att de får rätt behandlingsinsatser. I MRSA-projektet har även två hygiensjukskötersketjänster inrättats för att informera om hur olika vårdgivare som tar emot dessa patienter bör agera, exempelvis när det gäller basala hygienrutiner.  Har kontroll över situationen  På Hållpunkt, läkarmottagningen för hemlösa i Stockholm, har den personal som arbetar med patienter som har MRSA en besvärlig situation, framför allt eftersom patienterna inte alltid följer givna råd och anvisningar. Trots detta anser Rolf Byström, distriktsläkare på mottagningen, att utvecklingen när det gäller MRSA ser positiv ut även i denna grupp.  - Vi har bland annat arbetat med att informera personal ute på härbärgen om problemen med MRSA, men även om vikten av att följa givna hygienrutiner. Vi har även utfört intensiv provtagning av alla patienter som kommer till oss med sår för att få ett grepp om läget. Just nu ser det faktiskt ut som att vi har kontroll på situationen, säger Rolf Byström.  För närvarande beräknas cirka 500 personer i Stockholm vara bärare av MRSA och dessutom tillkommer upp till 20 nya fall i månaden. Målet med MRSA-projektet är att halvera antalet nyinfekterade till våren år 2005.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev