Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Risk för smittspridning när skyddskläder tas av

Publicerad: 15 oktober 2015, 05:00

Foto: Thinkstock

Trots att sjukvårdspersonalen gjorde sitt bästa när de i försök tog av sig skyddskläder fick de ofta bakteriesurrogat på huden eller kläderna, enligt en studie i Jama Internal Medicine.


En ny studie kan ge viss kunskap om hur smitta sprids på sjukhus trots att skyddskläder används. Den senaste tidens utbrott av ebola har uppmärksammat risken för sjukvårdspersonal att bli smittade inom vården.

Med hjälp av en fluorescerande vätska i stället för bakterier undersökte amerikanska forskare risken för kontaminering hos sjukvårdspersonal. Försökspersonerna fick smeta in handskarna och framsidan av skyddsrocken med vätskan, sedan tog de av sig skyddskläderna på sitt vanliga sätt och belystes därefter med UV-ljus. Totalt fick de vätskan på hud eller kläder vid nästan hälften av försöken. Kontaminering var vanligare när handskarna togs av, 53 procent, jämfört med när skyddsrocken togs av, 38 procent.

Det var vanligare med kontaminering vid felaktig teknik, men förekom även vid ungefär en tredjedel av de gånger då rocken eller handskarna togs av på rätt sätt. Sjuksköterskor, läkare och annan sjukvårdspersonal vid fyra sjukhus ingick i försöken, men det fanns ingen personalgrupp eller sjukhus som var markant bättre på att undvika smittspridning.

På ett sjukhus genomfördes en intervention där personalen fick utbildning och träning i hur skyddskläder ska tas av utifrån riktlinjer från den amerikanska smittskyddsmyndigheten. Det hjälpte. Kontamineringen minskade med drygt två tredjedelar, så väl omedelbart efter utbildningen som när det följdes upp efter en och tre månader.

Även om utbildning kring korrekt teknik kunde minska risken för smittspridning, så var förekomsten fortfarande inte noll trots att personalen blev övervakade och ansträngde sig för att undvika kontaminering, skriver forskarna. Det behövs därför ytterligare åtgärder, anser de, och föreslår bland annat att handskarna ska desinficeras. Men de påpekar också att det kan behövas skyddsutrustning som är lättare att ta av. Ett problem som noterades var att korta eller långa personer ofta hade svårare att undvika kontaminering på grund av att skyddsrocken bara fanns i en storlek. Därför menar forskarna att ett sätt skulle kunna vara att ha skyddsrockar i flera storlekar.

Läs mer i abstract:

Myreen Tomas med flera. Contamination of Health Care Personnel During Removal of Personal Protective Eqiupment. Jama Internal Medicine, publicerad online 12 oktober 2015. Doi: 10.1001/jamainternmed.2015.4535

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev