Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Samband mellan allvarlig blindtarmsinflammation och allergi

Publicerad: 7 augusti 2018, 12:15

Barn med allergi drabbades i lägre grad av allvarlig form av blindtarmsinflammation, visar studie.


Ämnen i artikeln:

Lunds universitet

Forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus har genom en retrospektiv kohortstudie funnit ett tidigare okänt samband mellan vanlig pollen- och pälsdjursallergi och allvarlig blindtarmsinflammation. Det kan i framtiden ge nya diagnostiska verktyg.

– Om förloppet av blindtarmsinflammationen beror på olika immunologiska svar kanske man skulle kunna förutsäga det genom en biomarkör, säger Martin Salö, läkare vid Skånes universitetssjukhus och försteförfattare till artikeln som publiceras i JAMA Pediatrics.

Blindtarmsinflammation drabbar personer i alla åldrar, men är mest förekommande i åldrarna 10 till 17 år. Operation av blindtarmen är den vanligaste akuta bukoperationen världen över. Hos omkring en tredjedel av sjukdomsfallen blir förloppet allvarligare, med vävnadsdöd och perforation, det vill säga sprucken blindtarm, vilket innebär ett mer behandlingskrävande tillstånd och längre sjukhusvistelse.

Trots den relativt vanliga förekomsten av svårare fall är de bakomliggande orsakerna hittills okända, och möjligheter att förhindra eller förutsäga förloppet saknas. I den aktuella studien har forskarna prövat teorin att komplicerad blindtarmsinflammation beror på kroppens immunologiska svar, och att barn med allergi därför i lägre grad skulle drabbas av komplicerad blindtarmsinflammation.

I studien inkluderades samtliga barn under 15 år som genomgått akut operation av blindtarmen vid universitetssjukhuset i Lund mellan åren 2007 och 2017, totalt 605 barn. De delades in efter om de hade så kallad IgE-medierad allergi (102 barn) eller om de inte hade det (503 barn).

Resultatet visade att bland barnen utan allergi som hade opererats för blindtarmsinflammation hade 46,9 procent drabbats av en mer komplicerad variant. Bland barnen med allergi hade endast 19,6 procent fått den allvarligare inflammationen. De allergiska barnen löpte därmed en tre gånger så låg risk att drabbas av den allvarliga formen av blindtarmsinflammation.

Även om studien endast kan påvisa ett samband och inte är randomiserad, menar Martin Salö att resultatet ger ny kunskap som i framtiden skulle kunna bli till klinisk nytta.

– Om vi genom ett enkelt blodprov på de barn som kommer till akuten med misstänkt blindtarmsinflammation skulle kunna förutsäga risken för komplicerad blindtarmsinflammation, skulle det ge oss ett bättre underlag för att besluta om man bör operera snabbt eller om man kan avvakta, säger han.

Många fall med blindtarmsinflammation kan spontanläka, och behöver således inte opereras alls. Den viktigaste uppgiften för sjukvården är därför att upptäcka och behandla de komplicerade blindtarmsinflammationerna.

Länk till abstract:
Association of IgE-Mediated Allergy With Risk of Complicated Appendicitis in a Pediatric Population. JAMA Pediatrics.

Sara Heyman

Teamledare – nyheter

sara.heyman@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Lunds universitet

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev