Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag04.12.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Infektion

Smer: Ålder och yrke får inte avgöra vårdnivå

Publicerad: 24 Mars 2020, 13:57

Kenneth Johansson, ordförande i Smer.

Foto: Erik Nygren

Hur gammal en patient är får inte avgöra om den ska få intensivvård. Inte heller om den har ett livräddande yrke, anser Statens medicinsk-etiska råd, Smer.


Ämnen i artikeln:

Det nya coronavirusetSmer

Under en pandemi kan vårdpersonal tvingas göra svåra etiska överväganden. Om patienterna som behöver intensivvård blir fler än intensivvårdsplatserna, hur väljer man då ut vilka som ska få hjälp?

– I den mycket allvarliga situation vi står i, med en pressad intensivvård och med behov av att klara personalförsörjning och utrustning med mera, så har vi pratat om vilka synpunkter vi har när det gäller etiska ställningstaganden, säger Kenneth Johansson, ordförande i Smer, Statens medicinsk-etiska råd.

– Och det är mycket svåra etiska ställningstaganden. Det finns en stor risk att vården kommer att behöva fatta svåra prioriteringsbeslut, tillägger han.

Just nu arbetar Socialstyrelsen med att ta fram riktlinjer för hur vårdpersonal ska hantera prioriteringar inom intensivvården. Det är ett arbete som Smer ser positivt på.

– Det är viktigt att ha en öppenhet och transparens när det gäller att diskutera och informera kring grunderna för hur prioriteringar görs. Och det är väldigt viktigt att alla regioner har samma utgångspunkter, så att det bli en likvärdighet över landet när det gäller de prioriteringar som sker, säger Kenneth Johansson.

Smer har kontaktat Socialstyrelsen för att framföra sina synpunkter. Framför allt är det två aspekter av prioriteringarna som rådet har åsikter om: ålder och särskilt samhällsviktiga funktioner. Dessa faktorer ska inte kunna ge förtur till intensivvårdsplatser, anser Smer.

– Vi är starkt tveksamma till – i princip emot – att man ska prioritera särskilt samhällsviktiga funktioner. Att prioritera individer inom hälso- och sjukvården utifrån samhällsfunktion, det strider mot människovärdesprincipen i hälso- och sjukvårdslagen, säger Kenneth Johansson.

Smer kan dock se framför sig att det finns situationer där detta kan behöva omprövas.

– Vi är medvetna om att om en situation blir extrem, så bör samhället förbereda sig på att det kan bli nödvändigt att göra ett avsteg från prioriteringsprinciperna. I en högextrem situation så kan det kanske gälla individer med livräddande funktioner, såsom hälso- och sjukvårdspersonal, där man inte får fram kompetensen på annat sätt.

Vad är en högextrem situation? Befinner sig till exempel Spanien eller Italien där i dag?
– Som lekman avstår jag från att göra den bedömningen, säger Kenneth Johansson.

Han tror inte att någon i dag kan definiera hur en högextrem situation skulle kunna se ut i Sverige.

– Det är gällande rätt, det handlar om lag. Ska man göra avsteg från den så blir det fråga om nationella ställningstaganden. Man kanske får ändra lagen i ett värsta scenario, men då ska man göra det i öppenhet, säger Kenneth Johansson.

Smer anser även att det strider mot lagen att prioritera yngre patienter framför äldre när det gäller möjligheterna att få intensivvård.

– Prioriteringar får inte ske på basis av kronologisk ålder. Det strider också mot människovärdesprincipen, säger Kenneth Johansson.

– Att införa ett ålderstak när man prioriterar, det tror vi är fel väg att gå.

Däremot får prioriteringar göras utifrån hur stor chans patienten har att överleva, understryker han.

– Det ska bedömas från fall till fall. I realiteten är det väl så att många äldre ingår i gruppen som har sämre utsikter. Men principen är att inte ta ställning till ålder, säger Kenneth Johansson.

Han tillägger att Smers innerliga förhoppning är att Sverige ska klara av situationen utan att den här typen av beslut behöver fattas.

– Men det gäller att vara förberedd. Och därför är vi väldigt positiva till att Socialstyrelsen jobbar med att ta fram riktlinjer. Inte minst för vårdpersonalens skull, för det här är mycket svåra frågor, säger Kenneth Johansson.

Lina Berg

Reporter

debatt@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Det nya coronavirusetSmer

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev