måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Smittspridningen på uppåtgående

Publicerad: 2 december 2021, 13:54

”Vi står nu i ett läge där vi ser ett ökande antal fall av covid-19”, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, vid torsdagens myndighetsgemensamma pressträff. Foto: Duygu Getiren/TT

Smittspridningen av covid-19 ökar i såväl Sverige som övriga Europa. Återigen uppmanas till vaccinering.

Ämnen i artikeln:

CovidvaccinFolkhälsomyndighetenSocialstyrelsenCovid-19Intensivvård

T

TT


Folkhälsomyndighetens lägesbild är tyvärr negativ:

– Vi står nu i ett läge där vi ser ett ökande antal fall av covid-19, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, vid torsdagens myndighetsgemensamma pressträff.

Vaccinering och att stanna hemma och testa sig vid symtom är de mest betydelsefulla åtgärderna, säger hon.

Lägesbilden globalt är att det är ett stort antal ökade fall i Europa.

– Det är den världsdel som har högst incidens för tillfället, säger Britta Björkholm.

Även i övriga nordiska länder utöver Sverige ökar fallen. I Danmark och Norge ökar det mer än i Sverige just nu, säger Britta Björkholm.

– Men ökningen verkar fortsätta. Vi är på uppåtgående, säger hon.

Antalet tester i Sverige går också upp. Det beror delvis på den förändrade rekommendationen.

– Eftersom vi testat så många och så många är vaccinerade har vi en lite lägre andel positiva vecka 47 jämfört med vecka 46.

Sex fall av omikron

Sex fall av omikron har hittats i Sverige. Alla har resehistorik till Sydafrika, säger Britta Björkholm.

– På grund av detta har vi skalat upp vår typning och sekvensering.

Folkhälsomyndigheten stärker även övervakningen för att hitta omikron snabbare.

Antalet nyinlagda fall inom intensivvården är fortsatt låga. Det är något fler än föregående vecka, men det går inte att dra några säkra slutsatser utifrån det, säger Britta Björkholm.

Skillnaderna mellan ovaccinerade och vaccinerade är stor. Det är betydligt högre risk att hamna inom intensivvården som ovaccinerad, understryker hon.

– Vi ser att vaccinationerna gör stor skillnad.

Gällande antalet avlidna per vecka syns ingen ökning.

Restriktioner

Britta Björklund pratar även om de möjliga restriktioner som kan komma att bli aktuella på nytt, och som presenterades tidigare under torsdagen.

– De kommer beslutas och genomföras om vi ser en fortsatt ökad smittspridning och ökad belastning på vården. Det ligger i farans riktning att det kan hända i närtid, säger Britta Björkholm.

För att behöva införa så få åtgärder som möjligt är det viktigaste att så många som möjligt vaccinerar sig, samt att man stannar hemma och testar sig vid symtom.

– Vi ser som sagt en ökad smittspridning och en viss ökad vårdbelastning i Sverige. I Europa har vi en annan situation med betydligt högre smittspridning och vårdbelastning. Det är det vi befarar skulle kunna hända här.

43 patienter inom intensivvården

Totalt vårdas nu 286 personer med covid-19 på sjukhus, borträknat de som vårdas inom intensivvården.

Inom intensivvården vårdas just nu 43 covidpatienter, säger Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyrelsen.

Bland de vaccinerade är det främst sköra äldre som är i behov av vård.

– Vi vill understryka vikten av att så många som möjligt vaccinerar sig.

Flera regioner ser risk för en försämrad situation på kort och lång sikt, säger Mattias Fredricson.

– Jag vill lyfta fram att det på Socialstyrelsen pågår ett mycket aktivt arbete för att säkerställa att nya läkemedel för covid-19 kommer till Sverige för användning.

Målsättningen är att läkemedlen ska komma till nytta så snart det är möjligt, säger han.

1,2 miljoner svenskar smittade

• Totalt har 15 164 personer med bekräftad covid-19 avlidit i Sverige, enligt den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten.

 

• Sammanlagt har 1 209 935 personer i Sverige bekräftats smittade med covid-19 under pandemin.

 

• 7 599 423 personer (tolv år och äldre) har fått minst en dos vaccin mot covid-19, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. Det motsvarar 84,1 procent av befolkningen i åldersgruppen tolv år och äldre.

 

• Av alla i gruppen från tolv år och äldre har 7 162 242 personer, eller 79,3 procent, fått två doser.

 

• Från och med vecka 48 redovisar Folkhälsomyndigheten vaccinationstäckningen bland personer som är tolv år och äldre. Dessförinnan var det 16 år och uppåt som gällde.

 

Källa: Folkhälsomyndigheten

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev