Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Svår biverkning kopplas åter till vaccin mot rotavirus

Publicerad: 14 januari 2014, 14:00

Två studier i New England Journal of Medicine pekar nu på flera sällsynta fall av en allvarlig tarmbiverkning efter att barn genomgått vaccinering mot magsjukeviruset rotavirus.


Det handlar om så kallad invagination, då ett tarmavsnitt trär upp sig på ett annat. Tillståndet är smärtsamt och potentiellt livshotande om det inte behandlas.

År 1999 fick det första vaccinet mot rotavirus dras tillbaka sedan man konstaterat att 1 till 2 barn av 10 000 vaccinerade drabbades av biverkningen. Men enligt de nya studierna verkar det som om även de två uppföljande vaccinerna Rotarix och Rotateq, medför en ökad risk för invagination. Siffrorna är dock inte lika illavarslande som för det första vaccinet.

– Det här är välgjord forskning som bekräftar att även dagens vacciner ökar risken för invagination, vilket det finns data på sedan tidigare. Man ska ha en sund oro för den här biverkningen om man vaccinerar mot rotavirus, säger Ann Lindstrand, barnläkare och enhetschef för vaccin och statistik på Folkhälsomyndigheten.

I Sverige förs diskussioner om att införa vaccin mot rotavirus i barnvaccinationsprogrammet, något som Stockholms läns landsting redan fattat beslut om att göra med start i april 2014. De nu aktuella fynden bör tas med i bedömningen inför ett eventuellt införande i Sverige, enligt Ann Lindstrand.

– Socialstyrelsen och Läkemedelsverket måste väga den här risken mot nyttan. I höginkomstländer där man infört rotavirus har man sett en kraftig minskning av sjukdomsbördan. Samtidigt är det mycket viktigt att man följer upp förekomsten av invagination och har tydlig information till föräldrar och personal i hälso- och sjukvården, säger hon.

I de två studierna har forskare följt upp hundratusentals barn i USA efter att de fått vaccin mot rotavirus. Studierna har delvis motstridiga resultat:

■ I den ena studien ser forskarna att Rotateq var kopplat till runt 1,5 extra fall av invagination per 100 000 vaccinerade under de sju första dagarna efter första dosen. Man såg även en möjlig risökning för Rotarix.  
■ I den andra studien var det tvärtom Rotarix som verkade medföra en överrisk för invagination. Här beräknar forskarna att vaccinering ledde till 5,3 fler fall av invagination per 100 000 barn. När det gäller Rotateq såg forskarna inget säkert samband trots att man följt upp över en miljon doseringar.

Läs abstract:

■ Katherine Yih med flera. Intussusception Risk after Rotavirus Vaccination in U.S. Infants. New England Journal of Medicine, publicerad online den 14 januari 2014. DOI: 10.1056/NEJMoa1303164
■ Eric Weintraub med flera. Risk of Intussusception after Monovalent Rotavirus Vaccination. New England Journal of Medicine, publicerad online den 14 januari 2014. DOI: 10.1056/NEJMoa1311738

Relaterat material

”Sverige bör trycka på hårdare i vaccinfrågan”

Rotavirusvaccin blir gratis för Stockholmsbarn

Stockholmsbarn ska vaccineras mot rotavirus

Vilka barnvacciner som ska ges gratis utreds

Vaccin förhindrade svår diarrésjukdom 

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev