Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Sverige väl förberett för internationell smitta

Publicerad: 20 maj 2009, 06:25

Sverige har goda möjligheter att hantera internationella hot mot hälsan. Den slutsatsen drar Socialstyrelsen i en preliminär utvärdering.


Samtidigt som hotet om en pandemi satte svenska myndigheter i högsta beredskap skickade Socialstyrelsen sin utvärdering av hur Sverige lever upp till WHO:s internationella hälsoreglemente, IHR, ut på remiss till landsting och myndigheter.

Reglementet kom till 2005 och Socialstyrelsen hann göra en utvärdering av svenska myndigheters följsamhet till reglerna precis innan larmet om den så kallade svininfluensan kom.

– Det är möjligt att vi, utifrån det som nu har hänt, får revidera något i slutversionen. Men det är lite för tidigt att säga något om det ännu, säger Maria Möllergren, jurist och WHO-samordnare på Socialstyrelsens smittskyddsenhet.

I utvärderingen är Socialstyrelsen i stort sett nöjd med hur det internationella regelverket fungerar. Men det finns detaljer som kan förbättras. Främst påpekas informationsinsatser och att vissa myndigheter behöver tydligare instruktioner från regeringen om att införa det internationella regelverket. Det kan exempelvis innebära att upparbeta rutiner om informationsutbyte vid en kris.

Enligt WHO:s internationella hälsoreglemente har kommuner och landsting skyldighet att underrätta Socialstyrelsen om de får kännedom om eller misstänker internationella hot mot medborgarnas hälsa. Den skyldigheten bör användas mer, enligt Socialstyrelsen.

Utvärderingen är närmast en redogörelse för regelverket, men fungerar den i skarpt läge?

– Rapporteringsskyldigheten ser ju ut att ha fungerat under den senaste händelseutvecklingen. Denna har också fört med sig det positiva att vi höjt beredskapen och ytterligare förbättrat samarbetet myndigheter emellan. Jag tycker att det fungerar, säger Maria Möllergren.

Slutversionen av utvärderingen lämnas till WHO i mitten av juni.

Relaterat material

Svenska staten förbereder inköp av influensavaccin

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev