Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Tamiflu var inte effektivt vid fågelinfluensa

Publicerad: 18 januari 2006, 14:34

Det finns inget vetenskapligt stöd för att de antivirala läkemedlen Tamiflu och Relenza är effektiva mot fågelinfluensa, exempelvis H5N1. Det anser forskarna bakom en metaanalys som publiceras i tidskriften Lancet i dag, torsdag.


Tamiflu (oseltamivir) och Relenza (zanamivir) bör inte heller användas vid vanlig säsongsbunden influensa, utan bara vid influensapandemier, eftersom de är så ineffektiva, anser forskarna från Cochrane Vaccines Field i Italien och University of Queensland i Australien. Två andra antivirala läkemedel av äldre typ, amantadin och rimantadin, bör över huvud taget inte användas vid influensabehandling, hävdar forskarna.

Till grund för metastudien ligger 52 randomiserade kontrollerade studier av de fyra antivirala preparatens effektivitet, både som profylax och vid behandling av influensa. Amantadin och rimantadin är båda preparat som numera sällan används i Sverige. Amantadin finns enbart som licenspreparat. Oseltamivir och zanamivir är båda av typen neuraminidashämmare.

Studien visar att både amantadin och rimantadin förkortade antalet feberdagar signifikant jämfört med placebo, men att båda preparaten samtidigt orsakade allvarliga biverkningar i många fall, som illamående, sömnsvårigheter och hallucinationer. Båda preparaten är också kända för att orsaka resistens. Allt detta är skäl till att användandet av dessa preparat bör motarbetas enligt författarna till studien.

När det gällde oseltamivir och zanamivir hade inget av preparaten någon förebyggande effekt mot influensaliknande sjukdomar, jämfört med placebo. Läkemedlen förhindrade inte heller influensasjukdom, men däremot gav de symtomlindrande effekt vid konstaterad influensa. Preparaten hade ingen effekt mot influensa utan symtom.

Vidare konstaterar forskarna att de inte kunde hitta några trovärdiga data som stödde att oseltamivir eller zanamivir har någon effekt mot fågelinfluensa. Eftersom preparaten har låg effektivitet bör de inte användas vid kontroll vid vanliga influensautbrott, utan reserveras för allvarliga utbrott eller pandemier, anser forskarna. I de senare fallen måste de också kombineras med andra typer av åtgärder, som användandet av munskydd och handskar, handtvätt och karantän.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev