torsdag23 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Två grupper hade särskild nytta av Paxlovid mot covid-19

Publicerad: 22 februari 2022, 09:23

Professor Magnus Gisslén ser ovaccinerade äldre som en viktig grupp där behandling med det omtalade covidpillret Paxlovid kan vara aktuell. Foto: Pfizer, Johanna Ewald St Michaels

Effekten av det omtalade covidläkemedlet Paxlovid är påtagligt beroende på ålder och om patienterna har antikroppar mot sars-cov-2. Det framgår när studien bakom godkännandet nu publiceras.

Ämnen i artikeln:

Medicinska nyheterGöteborgs universitetSahlgrenska universitetssjukhusetPfizerNew England Journal of MedicineCovid-19

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Det här är intressanta – om än inte helt oväntade – klargöranden, säger Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar på Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

Paxlovid (nirmatrelvir, ritonavir) har länge framstått som det mest intressanta av de nya orala antivirala läkemedlen mot covid-19. Hittills har data på effekten främst kommunicerats via pressmeddelanden från företaget Pfizer. Men när resultaten från den första huvudsakliga fas 3-studien nu publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine går de att skärskåda mer i detalj. 

Läs också: Patientskador i covidvård sjönk i takt med ny kunskap 

Studien omfattade ovaccinerade personer med förhöjd risk att drabbas allvarligt av covid-19. Primärt effektmått var andelen deltagare som lagts in på sjukhus eller avlidit inom 28 dagar. 

Som väntat står sig huvudanalysen att Paxlovid minskar denna andel från 6,3 procent i placebogruppen till 0,77 procent i behandlingsgruppen, en absolut skillnad på 5,62 procentenheter.

Läkemedlet framstår som särskilt effektivt i två grupper, nämligen de över 65 år och de som hade negativ serologi, det vill säga saknade naturliga antikroppar: 

■ Bland de äldre var den absoluta skillnaden mellan Paxlovid- och placebogruppen 13,93 procentenheter i det primära effektmåttet, i jämförelse med 4,35 procentenheter bland dem yngre än 65 år. 

■ Bland dem med negativ serologi var den absoluta skillnaden mellan Paxlovid- och placebogruppen 10,25 procentenheter, i jämförelse med bara 1,34 procentenheter bland dem som hade antikroppar. 

– Man kan säga att resultaten bekräftar nyttan med denna behandling hos en grupp patienter som kan vara aktuella för behandling, nämligen ovaccinerade äldre. Samtidigt är det en ganska stor grupp personer, de med naturliga antikroppar, där effekten inte alls är så stor, säger Magnus Gisslén.

I studien var det relativt få äldre patienter som inkluderades, medan runt hälften hade negativ serologi. 

– Man hade kunnat förvänta sig att fler äldre skulle vara med i studien eftersom ålder är den absolut viktigaste riskfaktorn för svår covid-19. Men antagligen var det ganska många i denna grupp som redan hade hunnit vaccinera sig och därmed inte var aktuella att ha med i studien. Sedan skulle det så klart vara intressant att se resultaten bland äldre i förhållande till serologistatus, säger Magnus Gisslén.

Studien gäller alltså bara ovaccinerade deltagare och hur effekten ser ut i den i verkligheten mycket större gruppen av patienter som är vaccinerade undersöks i en större pågående fas 3-studie. 

– Man kan säga att den grupp som är mest aktuell att få behandling med Paxlovid, de med uttalad immunbrist, inte alls omfattas av fas 3-programmen. Men allt tyder på att effekten också är väsentlig i denna grupp, säger Magnus Gisslén.

Numera dominerar omikronvarianten som anses mindre aggressiv. Hur tror du det skulle påverka effekten av Paxlovid?
– Svårt att säga, men antagligen är den relativa nyttan av läkemedlet inte lika stor vid infektioner som orsakas av omikron, men läkemedlet har inte spelat ut sin betydelse bara för det. Vi ser ju allvarlig sjukdom också av omikron, säger Magnus Gisslén.

I den publicerade studien kommer också uppdaterade data på säkerhetsprofilen av Paxlovid. Överlag var denna bra. Smakförändringar och diarré var två misstänkta biverkningar som var mer vanliga i Paxlovidgruppen än i placebogruppen. 

Läs också: Självmordstankar hos inlagda patienter minskade efter ketamin 

Ett hinder för användning av Paxlovid är att läkemedlet innehåller en läkemedelssubstans, ritonavir, som blockerar nedbrytningen av den aktiva proteashämmaren nirmatrelvir. Ritonavir kan nämligen påverka nedbrytningen av flera andra läkemedel, däribland vissa blodtrycks- och kolesterolsänkare. 

Forskarna bakom studien tonar dock ner denna fara då de menar att det är lättare att ändra annan behandling under de fem dagar som behandling med Paxlovid varar, jämfört med när ritonavir används mer långvarigt som en del i behandlingen av hiv. 

– Det är möjligt. Men hur som helst kommer det kräva en rejäl eftertanke kring patienternas övriga medicinering när man sätter in Paxlovid, säger Magnus Gisslén. 

Paxlovid är godkänt inom EU sedan den 28 januari, men är ännu inte tillgängligt för sjukvården då Pfizer och unionen fortfarande förhandlar kring uppköp. 

Läs abstract till studien:

Jennifer Hammond med flera. Oral Nirmatrelvir for High-Risk, Nonhospitalized Adults with Covid-19. New England Journal of Medicine, publicerad online den 16 februari 2022. DOI:  10.1056/NEJMoa2118542 

Kommentarer

Arbetar du i sjukvården och vill kommentera texten utifrån din yrkesroll?

Klicka här!

Kommentarer publiceras efter granskning.

 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev