Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Utredare vill lägga ner Smittskyddsinstitutet

Publicerad: 10 juni 2009, 09:17

Lägg ner Smittskyddsinstitutet och bilda en helt ny myndighet – Smittskyddsmyndigheten. Det för­slaget lämnar regeringens utredare och varnar för att det svenska smitt­skyddet annars kommer att för­sämras.


Den oklara ansvarsfördelningen mellan Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet, SMI, har under senare år medfört problem för det svenska smittskyddet. Nyligen hamnade de båda myndigheterna i öppen konflikt om vem som skulle utfärda resevarningar i samband med utbrottet av svininfluensa A(H1N1).

När utredaren Carl-Anders Ifvarsson i dag, onsdag, överlämnar sin utredning Ett effektivare smittskydd till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd) är hans förslag radikala:

Starta en renodlad smittskyddsmyndighet – Smitt­skydds­myndig­heten. Ta bort alla smittskyddsfrågor utom tillsyn och normering, alltså till exempel framtagande av föreskrifter, från Socialstyrelsen. I praktiken innebär förslagen att SMI läggs ner.

– SMI har allt mer utvecklats till ett forskningsinstitut samtidigt som myndighetsuppgifter som epidemiologisk övervakning och analys har hamnat i skymundan. Än så länge har det inte lett till väldigt allvarliga problem, men det måste åtgärdas annars går smittskyddet så småningom ner, säger Carl-Anders Ifvarsson.

Varför behövs en ny myndighet?

– Vi vill markera omvandlingen från ett forskningsinstitut till en förvaltningsmyndighet. Det skulle ge en nystart åt arbetet.

Vem bär ansvaret för att SMI glidit iväg och blivit ett forskningsinstitut?

– Både institutets ledning och sittande regeringar. Regeringarna borde ha styrt upp verksamheten när de såg hur SMI utvecklades.

Carl-Anders Ifvarsson anser att smittskyddet trots den otydliga styrningen på statlig nivå fungerat ganska bra, men pekar samtidigt på att landstingens arbete har för­svårats.

– Det delade ansvaret har medfört att landstingen tvingats till dubbelarbete, de har rapporterat till båda myndigheterna ”för säkerhets skull”. Den nya smittskyddsmyndigheten måste också bli bättre på att lyssna på vad man behöver på fältet, exempelvis när det gäller forskning, säger Carl-Anders Ifvarsson.

Han betonar att mycket av forskningen som bedrivs på SMI visser­ligen är av mycket hög klass, men att den inte hör hemma på en statlig myndighet. Därför föreslås att de delar av forskningen som inte har direkt med verksamheten på den nya smittskyddsmyndigheten att göra ska föras över till Karolinska institutet. Forskningen på Smittskyddsmyndigheten ska ha en tydlig epidemiologisk inriktning och därför anser Carl-Anders Ifvarsson att denna behöver tillföras kompetens i form av bland annat beteendevetare och statistiker.

Maria Larsson vill inte kommentera förslagen men konstaterar att smittskyddsarbetet kan förbättras.

– Vi har sett behovet av en tydligare ansvarsfördelning och att här kanske finns effektiviseringspotential bland annat eftersom vi fått signaler från smittskyddsläkarna om att de dubbel­arbetat, säger Maria Larsson.

Ragnar Norrby, som den 31 maj lämnade posten som generaldirektör för SMI, vill inte kommentera kritiken innan utredningen offentliggjorts.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev