Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Vården har fått kunskapsstöd om postcovid

Publicerad: 16 april 2021, 11:15

Bild 1/2  

Foto: Michael Erhardsson

I går publicerades Socialstyrelsens snabbprocessade kunskapsstöd för utredning och vård av patienter med postcovid. Det betonar samverkan och individanpassad vård.


Ämnen i artikeln:

PrimärvårdCovid-19Socialstyrelsen

Postcovid är det nuvarande sättet att uttrycka kvarstående eller sena symtom efter covid-19, det vill säga postinfektiöst tillstånd. Tills nyligen kallades det långtidscovid.

Dagens Medicin berättade redan i slutet av februari om arbetet med att ta fram rekommendationer och en checklista för primärvården.

Kunskapsstödet är särskilt framtaget för beslutsfattare som fördelar pengarna och dem som möter patienterna i sjukvården, framför allt i primärvården. Den kommunala hälso- och sjukvården har också ett eget kapitel. 

– I många regioner finns strukturer för samverkan mellan vårdnivåer redan på plats, medan några behöver skapa nya arbetssätt. Ibland behövs till exempel nya specialiserade team, säger Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Eftersom patientgruppen är så heterogen blir det särskilt tydligt att sjukvården behöver organiseras efter varje patients behov, enligt Thomas Lindén.

De vanligaste symtomen på postcovid i Socialstyrelsens patientregister är besvär med lungfunktion, andning, hjärntrötthet eller kognitiv nedsättning och smärta. Klart är att postcovid förekommer hos både personer som haft lindrig och svår sjukdom, och hos både äldre, yngre och barn.

Hur många som har postcovid är svårt att säga. Mellan oktober, då diagnoskoden infördes, och slutet av mars hade 1 750 personer fått diagnosen. Något fler män än kvinnor. Utöver dem finns 277 personer som haft multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19. Patienter som fått andra diagnoskoder efter covidinfektion uppgår till nästan 12 700, så läget är oklart.

Det finns ännu inget evidensbaserat arbetssätt för att utreda, behandla och rehabilitera patienter med postcovid, betonar Socialstyrelsen, och konstaterar att kunskapsläget är svagt särskilt för barn. Rekommendationerna har tagits fram snabbare än vanligt och kommer att uppdateras i takt med ny kunskap, enligt Socialstyrelsen.

Nätverket Läkare till läkare – bestående av läkare som har postcovid – är kritiskt till kunskapsstödet. Det är bra att det tar upp rehabilitering men Socialstyrelsen borde ha fokuserat mer på utredning, undersökningar, definition och konkreta tips till vårdpersonalen, anser nätverkets talesperson Lisa Norén i en intervju i Ekot.

Rekommendationer

Samverka för strukturerade insatser

Upptäck symtom på postcovid

Informera patienterna om postcovid

Stöd aktivitet och delaktighet

Erbjud insatser i primärvården – vårdens nav

Erbjud insatser i den kommunala hälso- och sjukvården

Erbjud särskilda insatser vid vissa komplexa eller specifika symtom

Följ upp vården systematiskt

 Läs också: Primärvården får checklista för långtidscovid 

Här finns kunskapsstödet: Postcovid– kvarstående eller sena symtom efter covid-19 

Susanna Pagels

Reporter

susanna.pagels@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev