Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

Vitamin D bromsade luftvägsinfektioner

Publicerad: 29 november 2012, 11:34

RIKSSTÄMMAN Dagliga doser av D-vitamin gav lindrigare luftvägsinfektioner och lägre antibiotikaanvändning hos en känslig patientgrupp.


På mottagningen har vi bestämt att vi nu ska testa alla patienters D-vitaminstatus och supplementera upp dem som ligger lågt, säger Peter Bergman, ST-läkare i klinisk mikrobiologi, verksam vid centrum för infektionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Han står bakom en studie om D-vitamins effekter på övre luftvägsinfektioner som presenterades under den pågående medicinska riksstämman. Ämnet är minst sagt omtvistat och olika studier har pekat i olika riktningar.

Mycket tyder dock på att det finns en tydlig koppling mellan låga halter av D-vitamin i blodet och en ökad förekomst av infektioner i de övre luftvägarna.

Peter Bergman och hans kollegor lottade 140 patienter till daglig behandling i ett år med antingen vitamin D (4000 IE) eller placebo. Studien var dubbelblind; varken patienterna – som alla var infektionskänsliga – eller vårdpersonalen visste vem som tillhörde vilken grupp innan försöket var över.

Resultaten visar att vitamin D minskade patienternas besvär. Sannolikheten att behöva behandling med antibiotika understudietiden var också 63 procent lägre i vitamin D-gruppen jämfört med placebogruppen, och förekomsten av bland annat svampinfektioner i luftvägarna minskade.

–Någonting händer med mikrobiologin hos de grupper som vi behandlar, säger Peter Bergman.

Han betonar att fler studier behövs innan sista ordet i frågan är sagt.

Relaterat material

Förkylt trots D-vitamin

Höga doser vitamin D skyddade mot frakturer

SARA RÖRBECKER

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev