Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Infektion

WHO: Remdesivir inte effektivt vid covid-19

Publicerad: 16 oktober 2020, 12:41

Foto: Getty Images

Budskapet kommer efter resultaten från en global studie. Men en svensk expert dömer inte ut läkemedlet.


Ämnen i artikeln:

Det nya coronavirusetLäkemedel

– Covid-19 är en väldigt heterogen sjukdom och med designen som den här studien har är det svårt att veta vilken fas av sjukdomen patienterna har varit i, säger Anders Sönnerborg, professor i infektionssjukdomar och överläkare vid infektionskliniken på Karolinska universitetssjukhuset.

Tidigare publicerade data har talat för att remdesivir kortade antalet dagar på sjukhus för patienter med covid-19. Som en följd av det godkändel Läkemedlet av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i somras, och används nu i Sverige vid vård av covidpatienter.

Men nu presenteras alltså nya data från den internationella Solidarity-studien med över 11 000 sjukhusvårdade patienter i 30 länder, och resultaten ser annorlunda ut. Inom ramen för studien har effekten av fyra olika läkemedel vid covid-19 undersökts; remdesivir, hydroxyklorokin, lopinavir/ritonavir och interferon beta-1a. Patienterna hade både svårare och mildare former av covid-19. 

Studiedesignen var anpassad för att kunna genomföras på sjukhus under väldigt ansträngda förhållanden och patienterna lottades till att få behandling eller till standardvård. Vilket av de fyra läkemedlen som patienterna fick avgjordes av lokala förutsättningar och studien var inte placebokontrollerad. 

Det primära effektmåttet var påverkan på dödligheten under sjukhusvistelsen. Sekundära effektmått var behov av respiratorvård och sjukhusvistelsens längd. 

Enligt resultaten, som än så länge bara finns som en så kallad ”preprint” och ännu inte har publicerats i en vetenskaplig tidskrift, hade ingen av de fyra läkemedlen effekt på utfallsmåtten. 

 Svenska kliniker tillfrågades om att medverka i studien men tackade nej, vilket Dagens Medicin skrivit om tidigare. Enligt Anders Sönnerborg berodde det på att vissa av de läkemedel som skulle ingå inte ansågs vara aktuella för att behandla covidpatienter, däribland hydroxyklorokin.

– Att remdesivir inte har effekt på de svårast sjuka som behöver intensivvård vet vi redan, dessa befinner sig i en fas i sjukdomen när virusreplikeringen inte är särskilt hög. Undantaget är patienter med immundefekt på grund av till exempel cancerbehandling. De kan teoretiskt ha en fortsatt hög virusnivå i blodet.

Det kan finnas lokala skillnader i hur behandling gått till på olika sjukhus. Anders Sönnerborg säger att det vore oturligt om remdesivir slutade att användas i Sverige på grund av de data som nu presenteras.

– Dels är det en preprint och ganska prematura resultat, dels är risken att vi missar patienter i subgrupper som faktiskt kan bli hjälpta. Till exempel patienter som ligger på sjukhus men som inte behöver intensivvård, säger han.

Just för remdesivir har författarna gått igenom de studier som finns tillgängliga. De skriver att de sammantaget inte ser någon skillnad vad gäller dödlighet med eller utan behandlingen. I den aktuella studien behandlades sammanlagt 2 750 patienter med remdesivir.

Redan i juli upphörde WHO med kliniska prövningar av malariamedicinen hydroxyklorokin och hiv-läkemedlet lopinavir/ritonavir vid covid-19, efter att data visat att de inte var effektiva.

 

Läs hela studien:

Hongchao Pan med flera. Repurposed antiviral drugs for COVID-19 –interim WHO SOLIDARITY trial results. Publicerad på MedRxiv 15 oktober 2020. 

 

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev