Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Bakterier som hjälp för överviktiga

Publicerad: 5 augusti 2015, 12:59

Foto: ThinkStock

Bakterier kan på sikt bli ett viktigt redskap för att motverka fetma. I förlängningen hoppas forskarna att förändrad tarmflora till och med ska kunna ersätta operationer hos överviktiga.


En ny studie visar att kvinnor som opererats med så kallad gastric bypass eller gastric banding – som förminskar magsäcken – har fått en bestående förändrad tarmflora.

– Hypotesen är att den förändrade tarmfloran, som blivit mer basisk efter operationerna, leder till både viktminskning och bättre ämnesomsättning. Det här visar att vi kommit en bit på vägen, säger Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin vid Göteborgs universitet, som ansvarat för studien.

Att endast 14 kvinnor deltog i studiematerialet beror enligt Fredrik Bäckhed på att man ville ha patienter med samma viktnedgång för att kunna jämföra resultaten. I samtliga fall påverkades tarmfloran av de kirurgiska ingreppen.

För att undersöka om den ändrade tarmfloran medförde bättre ämnesomsättning transplanterades möss med tarmflora från patienterna. Mössen som fick bakterier från patienter som behandlats med gastric bypass blev mindre feta än möss som fick tarmflora från patienter som inte opererats.

– Vi hade hoppats att resultaten skulle bli så här och vi blev överlyckliga när det visade sig stämma, säger Fredrik Bäckhed som genomfört studien tillsammans med forskarkollegor från Sahlgrenska akademin och Chalmers.

I framtiden hoppas forskarna att resultaten bland annat ska kunna öppna för helt individuella kostråd och inte som i dag baserade på population.

– Genom att studera tarmfloran hos enskilda överviktiga personer kan man se exempelvis vilken mat som passar bäst för att gå ned i vikt för just den individen.

På sikt kanske också kirurgiska ingrepp kan ersättas av behandling med bakterier.

– Vi jobbar efter det. Kirurgiska ingrepp innebär alltid risker. Kunde man ersätta det med en dos bakterier vore det självklart bra, säger Fredrik Bäckhed.

Fakta: Gastric bypass

Gastric bypass är den vanligaste formen av kirurgisk fetmabehandling. Under de senaste åren har antalet operationer tiofaldigats.

BMI-gränsen för fetmaoperation är 40 såvida man inte har en bakomliggande sjukdom, som till exempel diabetes typ 2. Då är nedre gränsen 35.

Efter operationen går det endast att äta 1-2 deciliter mat per portion. Viktnedgången beräknas till 30 procent under 2-3 år.

Omkring 1-2 procent av de som opereras drabbas av allvarliga komplikationer varav de flesta är av övergående art.

Källa: 1177 Vårdguiden

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev