måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Bidragen som tävlar om IT-priset

Publicerad: 23 november 2006, 10:24

Här kan du läsa om de 46 bidrag som tävlar om Sjukvårdens it-pris år 2006. Vinnaren koras på Svenska läkaresällskapets riksstämma i Göteborg den 30 november.


Advance Online
Deltagare: Advance
Beskrivning: It-stöd för hantering av till exempel digital diktering och elektronisk hantering av labbprover.

Auricula
Deltagare: Styrgruppen för Auricula och UCR.
Beskrivning: Ett internetbaserat kvalitetsregister för patienter med atrialt flimmer och antikoagulation. Systemet kombinerar ett register för patienter med förmaksflimmer och ett ordninations- och kontrollsystem för blodproppsförebyggande medicinering.
www.ucr.uu.se/auricula

Avvikelsehantering
Deltagare: Folktandvården, Region Skåne, i samarbete med Munkeby Systems.
Beskrivning: Webbaserat it-stöd för patientrelaterad avvikelsehantering vid folktandvårdens kliniker i Region Skåne.

Bodykom Series
Deltagare: Kiwok AB i samarbete med HP, Teliasonera, WIP och Fair Isaac.
Beskrivning: Ett it-stöd för diagnos och trådlös övervakning av EKG, blodtryck och diabetes.

Champ
Deltagare: Neurodynamik David Felhendler AB
Beskrivning: Ett it-stöd för snabb diagnostisering av problem i rörelseapparaten.

Curatime
Deltagare: Curatime Software.
Beskrivning: En webbplats för schemaläggning av läkare på sjukhuskliniker.

Datanet Econcept
Deltagare: Datanet.
Beskrivning: En tjänst med syfte att förstärka ett företags it-funktion genom systemförvaltning och it-tjänster.
www.datanet.se

Diasend
Deltagare: Aidera.
Beskrivning: Ett it-stöd för överföring av diabetikers glukosvärden från hemmet till ansvarig klinik.

Driv
Deltagare: Radiologin Dalarna i samarbete med Agfa Healthcare, Siemens Medical Solutions, Profdoc och Profdoc Link.
Beskrivning: Digital radiologi i vården, DRIV, är ett it-stöd som hanterar remisser, röntgenundersökningar och utlåtanden digitalt.

Dunder
Deltagare: Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg.
Beskrivning: Ett informationsprogram på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus webbplats för att förbereda barn inför olika behandlingar.
www.vgregion.se/barninfo/barnsjukhuset

Eklär
Deltagare: Högskolan i Skövde i samarbete med Kungliga tekniska högskolan, Skaraborgs sjukhus, Skövde kommun och Hentorps vårdcentrum i Skövde.
Beskrivning: Med hjälp av it vill man sprida information om bensår mellan olika vårdgivare. Ett webbaserat system, Sårwebben, har tagits fram. www.vgregion.se/skassarwebben

Expert ICD10 Professional
Deltagare: GS Meditec.
Beskrivning: Ett program som knyter samman WHO:s ICD-10 koder med medicinska kunskaper på Internet och läkarens kliniska vardag.
www.icd10.nu

Healthcom Researcher
Deltagare: Niels Juhl Frost, Healthcom AS.
Beskrivning: Ett it-stöd för medicinska studier, insamling av hälsoinformation och uppföljning av patienter. I kommunikationen med patienten används mobil teknologi.

IAM – bemanningsstöd
Deltagare: Bemanningscenter, Danderyds sjukhus och Brainpool.
Beskrivning: Ett webbaserad it-stöd för hantering av icke schemalagd personalbrist. Systemet matchar särskilda kompetenskrav mot tillgängliga vikarier som bokas via SMS.

Infcare HIV
Deltagare: Styrgruppen för Infcare HIV och UM Digital Pharma.
Beskrivning: InfCare HIV är ett beslutsstöd och en forskningsdatabas för den svenska hiv-vården.

It-Akademin
Deltagare: ADB och Tele, Örebro läns landsting.
Beskrivning: Grundläggande it-satsning för att öka personalens kompetens och mognad inom it-området.

J3-rapport
Deltagare: Ulf Börjesson, primärvården, Landstinget Dalarna.
Beskrivning: Ett it-stöd för uppföljning av verksamheten vid vårdcentralerna i Landstinget Dalarna.

Järnkoll med hjälp av it
Deltagare: Kliniken för reumatologi, Falu lasarett.
Beskrivning: En modell för hur man kan hämta information från olika it-system för att få kontroll över processer och vårdresultat.

Komponent för tillväxtkurvor
Deltagare: PC Pal.
Beskrivning: Ett it-stöd för att integrera tillväxtkurvor i ett redan befintligt journalsystem. Gör det möjligt att få tillgång till datoriserade kurvor.
www.growthcharts.info

Läkemedelsgenomgångar på distans
Deltagare: Röda Korsets sjukhus i samarbete med Stockholms läns landsting, MD in Touch, ITK Pharma och IQ Responsum.
Beskrivning: It-lösning med syfte att förenkla och kvalitetssäkra läkemedelsgenomgångar i särskilda boenden med hjälp av medicinska beslutsstöd och experthjälp.

Narkoswebben
Deltagare: Verksamheten för anestesi och intensivvård, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.
Beskrivning: Webbaserad basinformation till barn och föräldrar inför anestesi och operation. Syftet är att barnet i lugn och ro ska få möjlighet att förbereda sig.
www.narkoswebben.se

Open Logger
Deltagare: Medicintekniska avdelningen, Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge.
Beskrivning: Ett centraliserat PC-baserat mät- och driftövervakningssystem med ett webbaserat användargränssnitt.

Patientliggare
Deltagare: Per Björgell, Helsingborgs lasarett.
Beskrivning: En patientliggare som ersätter manuella anteckningar på akutmottagningen. Visar ankomsttid, prioritering, besöksorsak med mera.

Patientöversikt
Deltagare: Profdoc Link.
Beskrivning: Ett it-stöd för att i realtid sammanställa patientinformation från olika system i ett enhetligt gränssnitt.

Perfect Patient
Deltagare: Advance.
Beskrivning: Perfect Patient används bland annat för att se till att rätt patientdata förs in i den elektroniska journalen vid registrering av EKG, spirometid och blodtryck.

Phonmedia
Deltagare: Hans Larsson, Phonmedia, Foniatriska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge.
Beskrivning: Phonmedia är ett databassystem för direkt in- och uppspelning i datorn av olika typer av media.

Rave
Deltagare: Medtrac i samarbete med Mediata AS.
Beskrivning: Programmet producerar produktions- och kvalitetsdata som möjliggör jämförelser både lokalt och nationellt.

Remedy-projektet
Deltagare: Vännäs kommun i samarbete med geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå och Vännäs vårdcentral.
Beskrivning: Ett webbaserat utbildnings- och träningsprogram för in- och utskrivning av patienter i sluten vård.
www.remedy-ethics.se

Rådgivningsstödet 1177
Deltagare: Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Capgemini och Teliasonera.
Beskrivning: Rådgivningsstödet 1177 innehåller en medicinsk databas som gör det möjligt för telefonsjuksköterskor i olika landsting/regioner att ge likvärdiga råd till de patienter som ringer.
www.sjukvardsradgivningen.se

Spex
Deltagare: Akademiska sjukhuset i Uppsala, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Systeam, Uppsala.
Beskrivning: Ett it-stöd för bättre sårvård. Kirurger vid länssjukhuset kan diskutera avancerad sårbehandling med plastikkirurg på regionsjukhuset.

Star
Deltagare: Brita Mannerheim, pensionerad barnpsykiater.
Beskrivning: Star är en metodik för att systematisera och koda den terapeutiska anamnesen inom barnpsykiatrin. Data från 2000 journaler finns i elektroniskt format.

Sös-portalen
Deltagare: Södersjukhuset, Sthlm, i samarbete med Concrete IT.
Beskrivning: Sös-portalen är ett grafiskt gränssnitt som synkroniserar användar-id och lösenord, stänger system automatiskt vid utloggning, har en meddelandefunktion samt en enkel kontakthanterare.

Take Care
Deltagare: Kemal Olin, IMI, Karolinska Universitetssjukhuset och Profdoc Care.
Beskrivning: Ett vårdsystem där all vårdrelaterad information finns samlad i samma journalsystem. Detta gör det möjligt att följa patienten genom hela vårdprocessen.

Tilda – för ambulanspersonal
Deltagare: Lena Myrenberg, Ambulanscentrum, Uddevalla sjukhus, och Interactit.
Beskrivning: Tilda är ett webbaserat stöd för lärande i sjukvården som gör det möjligt att nå ambulanspersonal inom olika geografiska områden med undervisning och kunskapstest.

Tillväxtjournalen
Deltagare: PC Pal i samarbete med Region Skåne.
Beskrivning: Ett verktyg för att hantera tillväxt- och pubertetsdata, och för att visa tillväxtkurvor på skärm eller på papper.
www.tillvaxtjournalen.se

VAS inom ÖNH
Deltagare: Öron-, näs- halskliniken, Norrbottens läns landsting
Beskrivning: Journalsystemet Vas används som ett stöd för att skapa en länsklinik inom ÖNH-verksamheten i Norrbottens läns landsting.

Volym 2007
Deltagare: Hans Svensson, operationscentrum, Visby lasarett.
Beskrivning: Ett dataprogram för volym och kompensationsberäkning med skriftlig resultatpresentation att använda vid operationer med förväntad blödningsrisk.

Videoarkivet i Örebro
Deltagare: Lars-Göran Larsson, kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.
Beskrivning: Internetbaserat videoarkiv för utbildning av vårdpersonal inom den kirurgiska verksamheten, och för informationsspridning till patienter.
www.orebroll.se/uso/videoarkiv

Webbtidbok
Deltagare: Profdoc Link.
Beskrivning: Ett it-stöd som gör det möjligt för patienter att boka tider direkt i mottagningens egen tidbok.

Vita Nova Hemma – Vårdens it-arkitektur i ny belysning
Deltagare: Högskolan i Skövde i samarbete med Skaraborgs sjukhus, Skövde kommun, Hentorps vårdcentral.
Beskrivning: it-projekt med syfte att utveckla och pröva en processorienterad it-arkitektur i hemsjukvården.

ÅRETS IDÉ:

Sex bidrag tävlar om hederspris i klassen Årets idé.

Coordinators Companion
Deltagare: Daniel Erichsen i samarbete med internmedicinska kliniken, Centralsjukhuset Karlstad.
Beskrivning: Coordinators Companion är ett it-stöd som visar aktuell information om antalet lediga sängplatser.

IKT – stöd vid diagnos och boendeplanering inom psykiatrisk närsjukvård
Deltagare: Mikael Nornholm, överläkare, minneskliniken, Universitetssjukhuset i Lund.
Beskrivning: Ett nätverk med informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som stöd för samverkan mellan kommun och landsting.

Splitvision
Deltagare: Gunnar Akner, Jakobsbergsgeriatriken/FOU, Jakobsbergs sjukhus.
Beskrivning: En problembaserad dokumentationsmetod för klinisk analys, handläggning och effektvärdering av komplexa hälsoproblem hos multisjuka äldre.

Virtuellt kassaskåp
Deltagare: Gastro Centrum och IMI, Karolinska universitetssjukhuset, i samarbete med Chamber Sign, Stockholms Handelskammare.
Beskrivning: För säker hantering av patientrelaterad information på Internet.

Vårdkanalen Syster Gudrun
Deltagare: Landstinget Blekinge, Pen Book Sweden, Packet Front, Dreampark, Blekinge tekniska högskola, Vinnova med flera.
Beskrivning: Tanken är att skapa en ny kanal för kommunikation mellan patienter och primärvård via IPTV. Distanskonsultationen sker via TV:n i patientens bostad.

Winscribe
Deltagare: Advance i samarbete med Winscribe.
Beskrivning: Winscribe är en dikteringslösning där även telefoner, datorer och handdatorer kan användas som diktafoner.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev