Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Blodfri kirurgi av Jehovas vittnen var säker

Publicerad: 5 juli 2012, 08:12

Patienter som av religiösa skäl vägrar ta emot blodtransfusioner klarade sig minst lika bra som patienter som tog emot blodtransfusioner efter hjärtkirurgi, visar en ny studie i Archives of Internal Medicine.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Enligt den religiösa rörelsen Jehovas vittnen förbjuder bibeln blodtransfusioner mellan olika personer. Rörelsen förespråkar därför olika åtgärder för att minska risken för blödningskomplikationer vid kirurgi, som injektioner av järn och hormonet erytropoetin före operationen.

Och att vägra ta emot blod behöver inte nödvändigtvis vara en nackdel, åtminstone inte efter hjärtkirurgi, enligt en ny långtidsstudie som gjorts av forskare vid Cleveland Clinic i Cleveland, USA.

Forskarna följde upp 322 patienter från Jehovas vittnen som opererats vid sjukhuset under perioden 1983 till 2011. Jämfört med en matchad kontrollgrupp av patienter som tagit emot blodtransfusioner hade patienterna från Jehovas vittnen något bättre ettårsöverlevnad och lika bra 20-årsöverlevnad.

Vidare var förekomsten av akuta komplikationer lägre och sjukhusvistelserna kortare, jämfört med kontrollgruppen.

Resultaten pekar på att en mer konservativ användning av blodtransfusioner vid hjärtkirurgi kan ligga i patienternas intresse, enligt kirurgen Victor Ferraris, vid Kentucky Clinic i Lexington, USA, som skrivit en kommentar till studien i tidskriften.

Samtidigt poängterar han att resultaten ska tolkas med försiktighet då patienterna i studien som tillhörde Jehovas vittnen sannolikt var förhållandevis friska, eftersom de Jehovas vittnen som antas behöva blodtransfusioner för att överleva en operation aldrig opereras.

Läs hela originalartikeln:

Gregory Pattakos med flera. Outcome of Patients Who Refuse Transfusion After Cardiac Surgery - A Natural Experiment With Severe Blood Conservation. Archives of Internal Medicine, publicerad online den 2 juli 2012. doi:10.1001/archinternmed.2012.2449.

Relaterat material

Läkare anmäld för livräddande transfusion

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev