Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Bra långtidsresultat efter fetmakirurgi

Publicerad: 20 september 2017, 21:05

Långtidsuppföljning visade på goda resultat efter gastric bypass.

Foto: Thinkstock

Större viktminskning och färre fall av diabetes bland personer som genomgick gastric bypass visar studie i New England Journal of Medicine.


I en amerikansk studie har forskarna tittat på hur det gått för patienter tolv år efter att de genomgått en så kallad gastric bypass. Operationen innebär att magsäck och tolvfingertarm kopplas bort och att maten går direkt till tunntarmens mellersta del.

I tidigare uppföljningar efter fetmakirurgi, bland annat den svenska Swedish obese subject, har man sett att patienterna som opererats har lättare att hålla vikten och oftare har normala blodsockervärden än personer i kontrollgrupper. Resultaten i den amerikanska studien pekar åt samma håll.

I studien ingick strax över 1 000 patienter mellan 18 och 72 år som alla varit i kontakt med samma klinik i Salt Lake City, USA. Hälften hade genomgått en gastric bypass vid kliniken. Andra hälften hade sökt sig till kliniken för att få genomgå operationen men inte gjort det. En tredje populationsbaserad grupp med svår fetma som inte sökt för operation och inte heller opererats ingick också.

Efter tolv år konstaterades att personerna i gruppen som genomgått fetmakirurgi i genomsnitt hade tappat 26,9 procent av ursprungsvikten. Spannet för hur mycket personerna hade gått ner var stort men 93 procent av deltagarna hade en viktminskning på 10 procent vid uppföljningstiden.

Snittet för dem som inte opererats var 2 procents viktnedgång bland dem som velat opereras men inte kunnat och 0,9 procent i den populationsbaserade gruppen.

Operation var också bra med avseende på diabetes. I kirurgigruppen var det betydligt färre som utvecklat typ 2-diabetes än i icke-kirurgigrupperna. Det var också fler av dem som opererats som gått i remission, det vill säga som återfått en normal glukosmetabolism.

Personerna som opererats hade också bättre blodtryck och bättre sammansättning av blodfetter än övriga vid tolvårsuppföljningen.

Även om gastric bypass enligt studien har många fördelar med avseende på diabetes, vikt, blodtryck och blodfetter så lyfter författarna även upp att operationen också förknippats med ökad risk för självmord. I denna studie inträffade totalt sju självmord varav alla bland personer som genomgått fetmakirurgi.

Läs abstract till studien:

Ted D. Adams med flera. Weight and Metabolic Outcomes 12 Years after Gastric Bypass. New England Journal of Medicine, publicerad online 20 september 2017. Doi:10.1056/NEJMoa1700459

Relaterat material

Allt fler betalar sin egen fetmakirurgi

Fetmakirurgi verkar ge unga varaktigt vikttapp

Ny teknik förutspår utfall vid fetmakirurgi

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev