Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Eunucker problem för vården

Publicerad: 13 april 2016, 12:09

Kjell Asplund, ordförande vid Statens medicinsk-etiska råd, Smer.

Män som vill bli eunucker – alltså leva utan testiklar – riskerar att ta saken i egna händer, om de inte får hjälp av sjukvården. Nu väcks frågan om behovet av ett tredje kön.


Personer som vill byta kön kan efter noggrann utredning få sina könskörtlar borttagna. Men motsvarande utredningsgång finns inte för dem som vill bli av med sina friska könskörtlar, men inte byta kön.

– Sjukvården behöver bli mer medveten om att den här gruppen finns, även om de förmodligen är färre än dem som vill genomgå ett könsbyte. Vi behöver också veta hur vi ska hjälpa dem, så att de inte blir så desperata att de själva tar bort sina testiklar, säger Maria Hermann, urolog på Karolinska universitetssjukhuset, som tror att det här i ökande utsträckning kommer bli något som sjukvården behöver ha i åtanke, och förhålla sig till.

– I och med internet och olika sajter blir det lättare för den här gruppen att hitta andra i samma situation och därmed fler som vågar vara öppna med det här.

Som exempel kan nämnas sajten eunuch.org som har mer än 10 000 registrerade medlemmar.

Maria Hermann anser att man kan diskutera om den här gruppen ska utredas på samma sätt som personer som vill genomgå ett köns­byte, för att se om de upp­fyller tydligt uppställda kriterier för ett tredje kön, som varken är man eller kvinna.

Och om sjukvården i så fall ska hjälpa till att ta bort deras köns­körtlar på ett säkert sätt.

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, har inte diskuterat detta, enligt Kjell Asplund, ordförande.

– Jag har inte hört talas om det tidigare, att personer som bedöms psykiskt friska vill genomgå det här. Men om det här nu är en trend så får man kanske fundera på att ta upp det som en etisk fråga, säger han.

Inte heller i stort har Smer tagit ställning till frågan om att införa ett tredje kön.

– Men i ett remissvar till en statlig utredning om könsbyte lämnade vi nyligen öppet för att man kan överväga könsneutrala personnummer, men i så fall noggrant utreda konsekvenserna, säger Kjell Asplund.

För Maria Hermann och kollegorna blev frågan om män som vill slippa sina testiklar högaktuell då en patient sökte för svår smärta och oklara förändringar i pungen.

Först efter många undersökningar, däribland flera biopsier, berättade mannen att han injicerat alkohol i sina testiklar i ett års tid. Syftet var att förmå sjukvården att ta bort dem kirurgiskt. Patienten, som vid flera tillfällen bedömdes psykiskt frisk, upplevde sig som man – men såg sina testiklar som något främmande, som inte tillhörde den egna kroppen.

– Vi kontaktade Socialstyrelsen för att höra hur vi skulle gå tillväga. Men innan vi hann få svar tog patienten saken i egna händer och tog bort sina testiklar själv, säger Maria Hermann.

Enligt Åsa Lindberg, jurist på Socialstyrelsen, finns det inte någon särskild regel som säger att sjukvården inte får ta bort friska könskörtlar utanför ett könsbyte. Vårdpersonal måste utifrån de allmänna hälso- och sjukvårdsrättsliga reglerna i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen ta ställning till hur man i varje enskilt fall ska hantera en patients önskemål om en viss åtgärd.

Socialstyrelsen har, såvitt Åsa Lindberg vet, för tillfället inga planer på vägledning till vården i den här frågan.

Många olika anledningar

Det finns många anledningar till att inte vilja ha sina testiklar. Det kan till exempel vara så att man vill bli av med testosteron, att man tycker att man vare sig är man eller kvinna eller att testiklarna inte hör till den egna kroppen.

KATRIN TRYSELL

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev