Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Färre sjuksköterskor – sämre överlevnad efter kirurgi

Publicerad: 26 februari 2014, 00:01

Genrebild.

Foto: Photos.com

Risken för att patienter avlider efter kirurgi tycks vara större på sjukhus där sjuksköterskorna har högre arbetsbelastning och kortare utbildning, enligt en stor europeisk studie i Lancet.


– De här resultaten är egentligen inte så överraskande. Men nu har vi ett empiriskt underlag för någonting som nog många sjuksköterskor ser i sin vardag. Ju mindre bemanningen är desto svårare kan det vara att upptäcka och åtgärda problem innan de blir akuta, säger Carol Tishelman, professor i omvårdnad vid Karolinska institutet och medförfattare till studien.

Tillsammans med kollegor i nio europeiska länder har hon undersökt överlevnaden 30 dagar efter ett antal vanliga kirurgiska ingrepp, som gall-, blindtarms- och knäledsoperationer. Inga av ingreppen ansågs vara av högriskkaraktär. Totalt ingick över 420 000 patienter, alla äldre än 50 år, som vårdades på 300 sjukhus.

Överlag var dödligheten efter operation låg och varierade från 1 till 1,5 procent per land, med stora olikheter inom länderna.

Efter att forskarna tagit hänsyn till en mängd faktorer som kan ha påverkat utfallet, som patientens underliggande sjukdomar, om sjukhuset var undervisningssjukhus eller genomförde avancerad kirurgi, så konstaterar de:

■ Att för varje extra patient som varje sjuksköterska hade ansvar för så ökade risken för att patienten skulle avlida på sjukhuset med 7 procent.  
■ Att för varje 10-procentig ökning av antalet sjuksköterskor med minst kandidatexamen så minskade patienternas mortalitet med samma siffra, 7 procent.

– De här resultaten pekar på att man bör tänka över sparåtgärder som går ut på att minska antalet legitimerade sjuksköterskor på sjukhusen och ersätta dem med mindre utbildad personal, säger Carol Tishelman.

Vad säger siffrorna om situationen i Sverige?

– Vår analys bygger på en sammanslagning av data från alla de nio länderna, däribland Sverige. Vi har ännu inte gjort analyser för varje land. Men variationen i bemanningsgrad och utbildningsnivå i Sverige avvek inte från de andra länderna. Dödligheten efter operation var generellt sett dock lägst i Sverige, säger Carol Tishelman.

I artikeln anges ett antal svagheter i studien, som att man inte kunde länka omvårdnaden för enskilda patienter till enskilda sjuksköterskor samt att data över patienternas överlevnad samlades in vid en annan tidpunkt än den för bemanningen.

Kan man inte tänka sig att sjukhus med generellt sett sämre resurser och kanske mindre erfarna kirurger också har färre anställda sjuksköterskor?

– Jo, det är möjligt. Det här är en tvärsnittsstudie med alla de svagheter som en tvärsnittsstudie har. Men samtidigt har jag svårt att se att våra resultat helt skulle kunna förklaras av andra faktorer vi inte tagit hänsyn till. Resultaten är också samstämmiga med annan forskning utanför Europa, säger Carol Tishelman.

Läs abstract till studien:

Linda Aiken med flera. Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study. Lancet, publicerad online den 26 februari 2014. DOI: 10.1016/S0140-673(14)60188-4

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev