måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Fetmakirurgi kan ge njurskydd vid diabetes

Publicerad: 2 oktober 2018, 08:25

Vasileios Liakopoulos, forskare och specialistläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Foto: Maria Gustavsson

Nu ges en bättre bild av fördelarna och nackdelarna med gastric bypass bland patienter med fetma och typ 2-diabetes. Bakom fynden står svenska forskare.

Ämnen i artikeln:

Sahlgrenska universitetssjukhusetUniversitetssjukhuset ÖrebroEASD

Maria Gustavsson

maria.gustavsson@dagensmedicin.se


– Inom svensk sjukvård finns ett visst motstånd mot fetmakirurgi. Jag hoppas att våra fynd kan bidra till större acceptans för behandlingen bland diabetesläkare, säger Ingmar Näslund, överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro och en av forskarna bakom studien.

Effekterna av gastric bypass, där magsäcken och tolvfingertarmen kopplas bort, har utvärderats i både randomiserade studier och registerstudier.

– Men hur långtidseffekterna ser ut bland patienter med typ 2-diabetes är inte helt känt. Vi ville därför undersöka detta närmare, säger Vasileios Liakopoulos, studiens försteförfattare och specialistläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Han är på plats i Berlin för att presentera resultaten under tisdagen.

Data samlades in från fler än 10 000 personer med fetma och typ 2-diabetes i Sverige. Patienter som hade genomgått gastric bypass jämfördes med patienter som inte hade opererats, vilka utgjorde en kontrollgrupp. Uppföljningen pågick i nio år.

Enligt resultaten var den relativa risken att dö i förtid 49 procent lägre för kirurgigruppen. Dessa personer hade också 39 procents lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, jämfört med kontrollgruppen.

– Det är starka positiva effekter efter bara några år. Sådana här fina siffror ser vi inte hos patienter utan en diabetesdiagnos, säger Ingmar Näslund.

Gastric bypass kopplades också till en lägre förekomst av njursjukdom.

– Det är ett intressant fynd. Frågan är om fetmakirurgin har bäst effekt bland patienter med lindrig eller svår njursvikt, säger Ingmar Näslund.

Vasileios Liakopoulos kommer att titta närmare på detta framöver.

– Målet är att få en bättre bild av hur njurfunktionen kan påverkas om den här patientgruppen behandlas med gastric bypass, säger han.

Forskarna fann också nackdelar med fetmakirurgin. Risken för komplikationer på kort sikt var två till nio gånger högre inom kirurgigruppen, jämfört med kontrollgruppen. Det handlade bland annat om magsmärta och gallsten. Patienter som hade fått gastric bypass fick också i högre utsträckning psykiatriska diagnoser, främst depression och ångest.

Eftersom studien är av observationstyp kan inga orsakssamband fastslås och det är en svaghet med resultaten, påpekar Vasileios Liakopoulos. Att forskarna enbart har fokuserat på sjukhusvård – och därmed saknar information från primärvården – är en annan svaghet med studien, menar Ingmar Näslund.

Resultaten justerades för kön, ålder, BMI och socioekonomisk status. Data samlades in från det skandinaviska fetmakirurgiregistret, SOReg, och det nationella diabetesregistret.

Läs mer i abstract:
Vasileios Liakopoulos med flera. Pros and cons of gastric bypass surgery in obese individuals with type 2 diabetes: nationwide, matched, observational cohort study.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev