Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Onsdag27.01.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Kirurgi

Filter ska minska utsläpp av narkosgas

Publicerad: 17 Augusti 2015, 05:30

Överläkare Anders Mellström tillsammans med Pia Hammarqvist, anestesisjuksköterska och medicintekniskt ansvarig på Norrtälje sjukhus.

Foto: Fri Bild

I ett unikt pilotprojekt på Norrtälje sjukhus har lyckade försök gjorts med att stoppa utsläppen av anestesigasen sevofluran.


Ämnen i artikeln:

Stockholms läns landstingNorrtälje sjukhus

Under fyra månader kunde man med hjälp av filter hindra 6 av 8 kilo av de gaser som gavs till patienterna från att släppas ut orenat och påverka växthuseffekten och ozonlagret negativt.

Det är Stockholms läns landstings miljöenhet som dragit i gång projektet, utifrån landstingets målsättning att minska utsläpp av klimatpåverkande medicinska gaser. Lustgasutsläppet ska minskas med 75 procent och övriga klimatpåverkande gaser med 50 procent på fem år fram till 2016.

Som första sjukhus i landet har därefter Norrtälje sjukhus under november till mars testat att filtrera bort anestesigasen sevofluran i vanlig klinisk verksamhet, under operationer på mer än 500 patienter.

Överläkare Anders Mellström åtog sig uppdraget tillsammans med Pia Hammarqvist, anestesisjuksköterska och medicintekniskt ansvarig.  Under studien har ett filter placerats i utsuget som leder bort gas från patienten.  Filtret består av två lager, där det första är aktivt kol och den andra består av ämnet zeolit som adsorberar Sevofluran-molekylerna. En mätutrustning har kopplats till filtren och mäter koncentrationen före och efter.

Normalt går gasen genom ventilationen och släpps sedan direkt ut i luften. I dag finns det anläggningar som desturerar den överflödiga lustgasen, men inte de andra gaserna.

Testerna har visat att filtret fungerat över förväntan. Filtret band all gas när filtret var nytt. Trots en liten möjlig felmarginal på grund av mätmetoden är Anders Mellström nöjd:

– Det kan finnas en minimal mängd som ändå slipper ut som mätmetoden inte fångar. Men trots det är resultatet anmärkningsvärt gott.

Vid 500-600 gram givet till patienten uppstår mättning och filtret börjar släppa igenom gasen.

Tidigare studier från St Görans sjukhus har visat att omkring 80 procent av anestesigaserna som ges till patienten leds ut i utsuget:

– De övriga 20 procenten tror vi delvis metaboliseras i kroppen medan en större del stannar kvar i lungorna och andas ut av patienten efter narkosen på uppvakningsavdelningen.

Att minska miljöpåverkan från sjukhuset kan också göras på andra sätt påpekar Anders Mellström.

– Ett sätt är det vi försöker med här, att rena de gaser vi släpper ut. Men det finns också pågående arbete bl.a. på St Görans sjukhus med att minska färskgasflödet till patienterna, eller att välja andra narkosmetoder än anestesigas, exempelvis med narkosmedel eller regional anestesi.

Idag vet man dock inte hur de intravenösa narkosmedlen påverkar miljön.

– Ekonomiskt är det heller ingen besparing, utan i stället en fördyring, i och med att man behöver köpa in och anpassa filtren till verksamheten, men på lång sikt vinner vi ju på hälsoeffekten för de kommande generationerna.

Det återstår fortfarande flera år innan filtret skulle kunna införas i klinisk verksamhet i en större skala.

– Då krävs det att den anpassas för svensk standard när det gäller kopplingar och dimensioner. Och gärna en indikator eller mätteknik som visar när filtret blivit mättat och ska bytas ut, exempelvis genom en färgindikator.

Först efter rapportens sammanställande kommer beslut att fattas av Stockholms länslandsting om projektet ska utökas.

– Men för vår egen del har Norrtälje sjukhus fått tillåtelse av SLL att under hösten att fortsätta använda de filter som blivit över efter studien i vår kliniska verksamhet. Så vi gör vad vi kan för att bespara miljön, avslutar Anders Mellström.

Bidrar till växthuseffekt och förstöra ozonskiktet

Anestesigasen sevofloran är den vanligaste gasen vid operationer i Sverige.
Sevofluran är inte skadlig för patienter, men vid alla svenska sjukhus släpps gasen orenad ut i luften. Ett kilo Sevofluran motsvarar utsläpp av 575 kg koldioxid i ett 100 års perspektiv.

Sevofluran påverkar klimatet på samma sätt som koldioxid, men påverkan är mycket starkare. 1 980 kilo koldioxid i ett tidsperpektiv på 20 år. Gasen bryts dock fortare ner än koldioxid vilket gör att dess effekt är mindre i ett längre tidsperspektiv

Enligt siffror från 2011 förbrukar sjukhusen i Stockholms läns landsting ut ett tjugo års perspektiv motsvarande en påverkan på växthuseffekten på 5 500 ton koldioxid.

ELIN ROSLYNG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev