Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

onsdag12.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Kirurgi

Finalisterna klara för Sjukvårdens IT-pris

Publicerad: 19 november 2008, 09:47

Finalisterna klara för Sjukvårdens IT-pris

Nu har juryn för Sjukvårdens IT-pris gjort sina val. Samtliga tolv finalister i fem kategorier är utsedda efter en tuff granskning. På Vårdgalan den 3 december avgörs vilka som tar hem priset.


– Jag tycker att arbetet varit ovanligt svårt i år. Juryn har bedömt närmare 50 bidrag, varav många av mycket hög klass. Konkurrensen om finalplatserna har alltså varit stenhård, sammanfattar Lars Gatenbeck, läkare och ordförande i IT-juryn.

Bidragen tävlar i kategorierna medicintekniska lösningar, digitala patienttjänster, vårdnära lösningar, nationella vårdstöd och samarbete över vårdgränserna. De två sistnämnda klasserna har slagits samman till en klass, vilket innebär fyra huvudkategorier. Därtill kommer klassen Årets idé.

– I samband med vår genomgång av bidragen har vi även bedömt om de anmälts till rätt tävlingsklass. I vissa fall har vi gjort överflyttningar till en mera passande kategori, förklarar Lars Gatenbeck.

Också den nya juryledamoten Lena Lindqvist, sjuksköterska och konsult, anser att det inte varit lätt att välja ut finalister i de olika klasserna.

– Det är första gången som jag deltar i juryarbetet, och jag blev verkligen imponerad över de intressanta och genomarbetade IT-lösningar som jag fick ta del av, konstaterar hon.

Nu är dock samtliga finalister utsedda. I klassen medicintekniska lösningar tävlar IT-stöden AnslutPNA”, ”Cardista” och ”Intulo”, och i klassen digitala patienttjänster ”Diabit”, ”Narkoswebben” och ”Tematisk rum”. ”Sil”, ”eScreen” och ”RealQ” kämpar om förstapriset i kategorin nationella vårdstöd/samarbete över vårdgränserna. Till final i kategorin vårdnära lösningar har IT-projekten ”Standardvårdplaner i den elektroniska patientjournalen” och ”Datajournal som stöd för behandling av grön starr” gått.

Vem som vinner respektive klass offentliggörs den 3 december, i samband med en galamiddag vid Vårdgalan 2008 i Stockholm. En vinnare är dock redan utsedd, och det är i hedersklassen Årets idé. Här går priset till IT-stödet Medipal, en lösning där patienten via sin mobiltelefon ger information om sitt tillfrisknande.

– Medipal var till att börja en av finalisterna i klassen vårdnära lösningar. Men eftersom Medipal inte riktigt är i kliniskt bruk ännu, valde juryn att utnämna IT-lösningen till årets bästa IT-idé istället, förklarar Lars Gatenbeck.

Tolv finalister i fem kategorier

Här är en kortfattad presentation över de tolv finalisterna. I tematidningen It i vården, som denna vecka medföljer Dagens Medicin och Computer Sweden, finns längre artiklar om alla bidrag i en hel specialtidning om priset.

Kategori 1: Nationella vårdstöd och samarbete över vårdgränserna

SIL - Svensk informationsdatabas för läkemedel

Deltagare: Sveriges samtliga landsting, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Gotlands kommun.

Beskrivning: SIL är en landstingsgemensam databas med samlad, kvalitetssäkrad och oberoende läkemedelsinformation. Informationen ska vara tillgänglig oavsett var förskrivaren arbetar. Syftet är att öka patientsäkerheten.

http://www.silinfo.se
 

eScreen - Webbaserad screening och intervention för alkohol- och drogrelaterade problem

Deltagare: Karolinska institutet i samarbete med Beroendecentrum Stockholm, Unga KRIS med flera.

Beskrivning: En webbtjänst för självscreening av alkohol- och droganvändning med individualiserad återkoppling och elektronisk dagbok. Målgruppen är unga och vuxna med riskabel alkohol- eller droganvändning. Webbtjänsten gör det möjligt för personen att följa utvecklingen av sina vanor över tid.

http://www.escreen.se

RealQ

Deltagare: Health Solutions AB i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Sahlgrenska universitetssjukhuset med flera.

Beskrivning: En plattform och ett koncept för att bygga kliniska beslutsstöd. RealQ erbjuder stöd att ge en överblick över patienter, möjligheter att arbeta med benchmarking, indatakontroll, export av data, forskning, riskanalyser med mera.

http://www.realq.se/

Kategori 2: Vårdnära lösningar

Standardvårdplaner i den elektroniska patientjournalen

Deltagare: Landstinget i Uppsala län.

Beskrivning:
Införande av       standarvårdplaner i det landstingsgemsamma elektroniska journalsystemet      vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Lasarettet i Enköping. Syftet är      att vårdpersonalen ska följa en gemensam planering för en utvald      patientgrupp, för att på så sätt öka kvaliteten på basvården.

Datajournal som stöd för behandling av grön starr

Deltagare: Capio Lundby sjukhus

Beskrivning:
Ett IT-stöd för att tidigt identifiera glaukompatienter med dålig prognos, så att man i sätta in rätt behandling. Med hjälp av grafiska kurvor i datajournalen kan man följa sjukdomsutvecklingen.

Kategori 3: Digitala patienttjänster

Narkoswebben - www.narkoswebben.se

Deltagare: Verksamheten för barnanestesi och intensivvård, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset.

Beskrivning: En webbplats med syfte att förbereda barn - och även föräldrar och andra närstående - på vad som händer före, under och efter narkos och operation. Sajten har funnits tillgänglig sedan 2006, och genomgår nu en omfattande utbyggnad.

http://www.narkoswebben.se 

Diabit - www.diabit.se

Deltagare: Landstinget i Östergötland, Landstinget i Jönköpings län, Linköpings universitet, Keylab och Bildamedia.

Beskrivning: En sajt för patienter med barn- och ungdomsdiabetes och deras föräldrar, samt till vårdpersonal och skolsköterskor. Syftet är att stödja och motivera patiener och anhöriga till eget ansvar och egenvård. På sajten finns medicinsk information, kommunikationsverktyg för dialog, pedagogiska hjälpmedel, nyheter från vårdgivaren med mera.

http://www.diabit.se

Tematiska rum

Deltagare: Vårdalinstitutet i samarbete med Vårdalstiftelsen samt Lunds och Göteborgs universitet.

Beskrivning: Vårdalinstitutet har åtta så kallade tematiska rum på Internet, med syfte att sprida evidensbaserad kunskap till personal och anhöriga. Varje tematiskt rum har en redaktion och varje rum uppdateras kontinuerligt med nya texter.
 
http://www.vardalinstitutet.net/tema 

Kategori 4: Medicintekniska lösningar

Cardista

Deltagare: Västerbottens läns landsting i samarbete med Skellefteå kommun, Norrbottens läns landsting, Mobile Robotics AB med flera.

Beskrivning: Konceptet består av en ultraljudsrobotarm, en ultraljudsdator, tre kameror och en kommunikationsplattform. Undersökningen fjärrstyrs från sjukhuset, och syftet är att förbättra livskvaliteten för hjärtsviktspatienter i glesbygd med hjälp av telemedicin.

Intulo

Deltagare: Krucom AB i samarbete med Region Skåne.

Beskrivning: Intulo är ett landstingsövergripande system för insamling, lagring och analys av stråldosvärden inom röntgen. Ett av syftena är att minska risken att patienterna utsätts för en onödigt hög stråldosmängd.

http://www.krucom.com/intulo.shtml

Anslut PNA

Deltagare: Karolinska universitetslaboratoriet, klinisk kemi/LAB IT i samarbete med medicintekniska avdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Beskrivning: Ett IT-stöd som gör det möjligt att överföra PNA-svar till en laboratorielista i patientjournalen genom on-lineöverföring från PNA-instrument. Syftet är att öka patientsäkerheten.

Anslut PNA

Kategori 5: Årets idé

I denna klass har juryn redan gjort sitt val. Årets idé 2008 är:

Medipal

Deltagare: Novatelligence AB.

Beskrivning: Medipal är ett IT-stöd där patienten via sin mobiltelefon ger information om sitt tillfrisknande. Informationen förs automatiskt över till en central serverapplikation. Medipal kan till exempel användas i sjukvården för att följa upp symptom eller behandling. Feedback ges i form av uppdaterade grafer.

Medipal

Vårdgalan 2008 - här finns hela programmet

Sjukvårdens IT-pris 2008 delas ut den 3 december på galamiddagen under Vårdgalan 2008. Hela programmet till denna tvådagarskonferens på Nalen i Stockholm kan du ta del av här.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev