lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Fler donatorer, men brist på organ och dal- och das-ansvariga

Publicerad: 9 juli 2020, 13:16

Antalet organdonatorer under 2019 är det högsta som hittills uppmätts i Sverige, men det saknas fortfarande donationsansvariga läkare och sjuksköterskor.

Ämnen i artikeln:

SocialstyrelsenTransplantation

NH

Nina Hedlund

nina.hedlund@dagensmedicin.se


Organdonation från avlidna har under de senaste tio åren haft en stadigt positiv utveckling. Även tillvaratagandet av vävnader ökar. Detta är en följd av ett målmedvetet donationsfrämjande utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården, skriver Socialstyrelsen i rapporten Organ- och vävnadsdonation i Sverige 2019.

Tillgänglig statistik under de första fem månaderna 2020 visar att både donation och transplantation fortgår, pandemin till trots.

Sverige hade 191 faktiska organdonatorer under år 2019, vilket är det högsta donationsresultatet hittills i Sverige. De regionala skillnaderna i donationsfrekvens fortsätter att minska.

På regional nivå utmärker sig Norra sjukvårdsregionen, där man haft den största procentuella ökningen av både antalet tillsatta dal och das.Norra regionen är också den region där antalet faktiska donatorer ökat mest under året; från 9 till 25 faktiska donatorer.

Antalet njur- och levertransplantationer ökade i jämförelse med föregående år, medan antalet transplanterade hjärtan och lungor minskade något. Behovet av organ för transplantation är dock fortfarande större än tillgången

Vårdgivaren ska säkerställa att det finns tillgång till en donationsansvarig läkare (dal) och en donationsansvarig sjuksköterska (das) på ett sjukhus eller en annan enhet där ingrepp får utföras för att ta till vara biologiskt material från en avliden människa, till exempel för transplantation.

Fortfarande saknar drygt hälften av intensivvårdsenheterna i landet tillsatt dal och das med skriftlig uppdragsbeskrivning och den rekommenderade avsatta tiden för uppdraget. Om samtliga intensivvårdsenheter i Sverige hade tillsatt dal och das skulle sannolikt antalet identifierade möjliga donatorer bli fler.

Den 1 januari 2020 fanns ett behov av 860 organ, varav merparten väntade på en njure. Antalet organ på väntelista ökade med 50 stycken i jämförelse med samma tidpunkt föregående år. Under 2019 rapporterades 37 personer ha avlidit i väntan på organtransplantation, skriver Socialstyrelsen i rapporten.

Relaterat material

Krav på aktivt nej till donation föreslås

Socialstyrelsen vill granska donationsverksamhet

Grönt ljus att donera hepatitsmittat hjärta

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev