Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

”Fullt av fel i rapport om artroskopi”

Publicerad: 7 november 2014, 06:00

SBU har nyligen publicerat ett prioriteringsstöd beträffande artroskopisk kirurgi vid artros. Denna rapport är ett riktigt lågvattenmärke och innehåller rakt igenom felaktiga uppgifter och slutsatser, skriver Magnus Forssblad.


SBU skriver att antalet artroskopier med diagnosen artros och/eller menisk ökade under 2012 och utgjorde cirka 11 000. Fel! Antalet och ökningen är en felräkning i patientregistret och är korrigerat på Socialstyrelsens hemsida.

SBU skriver att hälften av dessa gjordes med enbart diagnosen artros. Fel! Hälften gjordes med diagnos artros och artros plus menisk. Den andra hälften var enbart diagnosen menisk. I rapporten talar man ibland om enbart artros, ibland om artros med meniskskada vilket gör rapporten otydlig.

SBU skriver att artroskopier innebär risker. Okej, all kirurgi innebär risker, men här hänvisar SBU till en undersökning på 1990-talet då man i Kanada studerat komplikationer på äldre patienter inom tre månader efter en artroskopi utan att härleda dessa till själva ingreppet. Att stroke, hjärtinfarkter etc skulle vara direkt orsakad av artroskopin är inte troligt. Det finns nyare studier som visar betydligt lägre risk för komplikationer – varför citeras inte dessa?

SBU skriver att metoden leder till höga kostnader och använder DRG-ersättningen för sjukhus som exempel. Kostnaden är dock betydligt överdriven och baseras på DRG-grupper där andra ingrepp ingår. Majoriteten av artroskopierna utförs på mindre enheter utanför sjukhusen. Ersättningen i Stockholms vårdval är exempelvis 7 000–8 500 kronor vilket är hälften av den uppgivna.

SBU skriver att 5 000 artroskopier är onödiga och inte ska utföras. Men i själva verket vet varken SBU eller någon annan om dessa patienter haft nytta av ingreppet eller inte – eftersom detta antal baseras på ett postoperativt diagnosregister. En majoritet av dessa kan ha haft mekaniska symtom, lösa benbitar, genomgått mikrofrakturering etc och således haft en stor nytta av artroskopin. Detta stöds av de studier som visar att det finns en grupp som har nytta av en artroskopi även vid artrosförändringar.

SBU skriver att spridningen av antalet utförda artroskopier mellan landstingen är stor. Återigen felaktiga data. 33 artroskopier per 100 000 invånare är från Jämtland där största kliniken saknas och 418 artroskopier är från Stockholm och är felräknat. Dessutom gäller dessa uppgifter för både menisk och artrosdiagnos, inte bara vid artros som SBU skriver.

Avslutningsvis – varför låter inte SBU vår svenska expertis vara med i arbetet?

Jag vet att svenska ortopeder är medvetna om att artroskopi inte är förstahandsalternativ vid behandling av diagnosen artros. Förstahandsalternativet är sjukgymnastik, men enligt ett flertal studier finns en grupp av dessa patienter som har nytta av en artroskopi.

Jag kräver att SBU omedelbart drar tillbaka denna rapport då den har uppenbara felaktigheter, överdriver negativa faktorer och där slutsatserna är direkt felaktiga.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev