Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kirurgi

Här är planen för Macchiarini-granskningen

Publicerad: 5 februari 2016, 07:16

Lars Leijonborg, styrelseordförande i konsistoriet som är KI:s styrelse.

Karolinska institutets styrelse låter den externa granskningen av Paolo Macchiarinis tid omfatta allt från rekryteringen 2010 fram till i dag.


Ämnen i artikeln:

Karolinska institutetKarolinska universitetssjukhusetPaolo Macchiarini

Konsistoriet fattade beslut om granskningen vid ett möte på torsdagseftermiddagen. Granskningen har dock en begränsning, enligt ett meddelande på KI:s hemsida. Den omfattar inga medicinskt vetenskapliga sakfrågor. Detta för att granskingen ska falla inom konsistoriets ansvarsområde.

I meddelandet punktas också några frågor som konsistoriet anser att granskningen ska omfatta:

■ Har några lagöverträdelser eller andra formella fel begåtts vid rekryteringen av Macchiarini eller senare under hans anställningstid?
■ Gjordes tillräckliga efterforskningar i samband med rekryteringen?
■ Har tillräckligt gjorts från institutions- och universitetsledning för att följa Macchiarinis verksamhet för att säkerställa att den uppfyller vetenskapliga och forskningsetiska krav?
■ Har dokumentationen av forskningsverksamhet skett i enlighet med de regler och den praxis som gäller inom KI?
■ Har ansvarsfördelningen mellan KI och Karolinska universitetssjukhuset varit tillräckligt tydlig och har samverkan dem emellan varit tillfyllest ur forskningens och den kliniska verksamhetens synvinkel?
■ Har ansvarskedjan från institution till rektor och konsistorium fungerat tillfredställande?
■ Har något – eller tillräckligt – gjorts för att säkra att Macchiarinis bisysslor är förenliga KI:s vetenskapliga och etiska krav?
■ Var handläggningen av den anmälan om oredlighet i forskning som riktades mot Macchiarini korrekt?
■ Varför förlängdes Macchiarinis anställning 2015, trots de tveksamheter som då uppenbarligen fanns kring hans verksamhet?

Förhoppningen är att redan nästa vecka kunna presentera vilka som ska utföra granskningen. Den som får huvudansvaret kommer att bli en erfaren jurist. Denna jurist bör biträdas av en person med välmeriterad medicinsk forskningskompetens, enligt konsistoriet, och denna kompetens kommer sannolikt inte från Sverige.

KI:s internrevision kommer att utgöra en resurs under arbetet.

Lars Leijonborg säger till TT att han tror att förtroendet för KI på kort sikt kan ha skadats, men att KI snart kan återvinna det.

– Men det kräver att vi skickar signalen om att vi verkligen tar det här på allvar. Om det visar sig att det här är en allvarlig olycka, om Macchiarini aldrig borde ha anställts, är det viktigt att vi får fram det och erkänner att det har skett misstag.

Relaterat material

Beslutet fattat: Macchiarini får sparken

KI varnades internt för Macchiarini – anställde ändå

Paolo Macchiarini – detta har hänt

CHARLOTTA KJELLBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev